Reportaż „System bez dziecka” – Czarno na Białym TVN24 22.06.2023

https://tvn24.pl/go/programy,7/czarno-na-bialym-odcinki,11367/odcinek-2419,S00E2419,1096324

Reportaż Miłki Fijałkowskiej porusza temat nieprawidłowo funkcjonującego systemu ochrony dzieci przed przemocą, którego niemoc doprowadziła do tragedii, śmierci 8-letniego Kamila. Przypadków maltretowania dzieci jest niezliczona liczba, ponieważ nie istnieją oficjalne statystyki, które pozwoliłyby na dokładne kontrolowanie sytuacji w kraju.

Mimo wielu instytucji, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, sytuacja tego systemu jest na bardzo złym poziomie. Istniejąca niebieska karta zapewnia nadzór kuratora lub przedstawiciela opieki społecznej nad rodziną, w której istnieje podejrzenie stosowania przemocy. Jednak wszystkie zawiłości prawne i brak współpracy czy zaufania pomiędzy instytucjami powoduje, że te działania zawodzą.

Problem pojawia się już w podstawowym otoczeniu dziecka, szkole. Pracownicy dydaktyczni nie są odpowiednio przeszkoleni, przez co nie są w stanie zauważyć pewnych zmian w zachowaniu dziecka, które mogą wskazywać na przemoc w domu rodzinnym. Co więcej rejestr rodzin z niebieską kartą nie istnieje, więc nie ma możliwości jej dalszego kontrolowania w przypadku przeprowadzki do innego miasta. Pracownicy socjalni nie posiadają żadnych prawnych podstaw, aby wejść do domu takiej rodziny w celu skontrolowania sytuacji, jeśli rodzina odmówi ich wpuszczenia. To tylko nieliczne kwestie, które pokazują wadliwość systemu, który nie jest w stanie efektywnie chronić dzieci przed krzywdą.

W Polsce działają organizację pozarządowe takie jak Razem Dajemy Dzieciom Siłę, której przedstawicielka Anna Krawczak w reportażu przedstawia jak tragiczna jest sytuacja dzieci dotkniętych przemocą.

Materiał Miłki Fijałkowskiej został bardzo dobrze przygotowany. Autorka porozmawiała z wieloma osobami, które przedstawiły wadliwość systemu i dlaczego tak się dzieję. Fijałkowska rozmawiała również z Markiem Michalakiem, byłym Rzecznikiem Praw Dziecka, który podkreśla brak odpowiednich działań ze stron służb, wynikających bardzo często z złego przeszkolenia. Te wszystkie głosy pokazują prawdziwe realia, a przy okazji zwiększają rzetelność reportażu. 

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz: https://pixabay.com/pl/users/greyerbaby-2323/ Pixabay