Reportaż „Lasy SPrywatyzowane” – Czarno na Białym TVN24 – 20.05.2023

https://tvn24.pl/go/programy,7/czarno-na-bialym-odcinki,11367/odcinek-2409,S00E2409,1070722

Reportaż Rafała Stangreciaka porusza temat popierania działań partii politycznej przez instytucje Lasów Państwowych. Organizacja ta pozyskuje spore sumy pieniędzy z wycinku i sprzedaży drewna, które potem są przeznaczane na wiele publicznych przedsięwzięć. Kwestią, która wzbudza jednak pewien niepokój jest fakt, że takie wsparcie otrzymują przedstawiciele konkretnej partii politycznej, a fundusze nie zawsze są kierowane na działania związane z gospodarką leśną, lecz na cele polityczne. 

Kolejnym problemem poruszonym w reportażu jest proces zatrudniania na stanowiska w Lasach Państwowych. Reporter Rafał Stangreciak rozmawiał z ich pracownikami, którzy zastrzegli swoją anonimowość. Zgodnie z ich słowami ten proces jest obecnie mocno upolityczniony, a każda osoba wybrana na dane stanowisko musi być związana z partią. Na wszystkie pojawiające się w tej sprawie pytania reporter nie otrzymał odpowiedzi od dyrektora instytucji.

Poza tymi kwestiami Stangreciak przedstawia również wystąpienie dyrektora Lasów Państwowych, będącego również czynnym radnym Sejmiku Województwa Śląskiego, który popiera Solidarną Polskę. Było to jasne wskazanie wsparcia dla kampanii wyborczej prawicy.

Autor reportażu powołuje się również na wiele głosów, przedstawiając bardzo niejasne kwestie sprawy Lasów Państwowych. Wypowiadają się m.in. przedstawiciele Fundacji im. Stefana Batorego, Grzegorz Makowski czy Augustyn Mikos z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. Ich słowa podkreślają wagę niepokojących zjawisk, które mają obecnie miejsce w państwowych lasach. Co więcej wzmacnia to rzetelność przygotowanego materiału.

Warto docenić również zaangażowanie autora, który rozmawiał z wieloma stronami zaangażowanymi w tą sprawę. Starał się również porozumieć z dyrektorem instytucji, jednak na próżno.

Jedną rzeczą, która może być uznana za obniżającą ocenę materiału jest dość negatywne wizualne przedstawienie jednego z polityków Solidarnej Polski, Sebastiana Kalety. We fragmencie reportażu są ukazane zbliżenia na jego osobę i kadry, które pokazują go w negatywnym świetle.

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 0,5/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 4,5/5

Obraz:  https://pixabay.com/pl/users/valiphotos-1720744/Pixabay