Kilka słów o idei

Portal Dobrzy Dziennikarze jest częścią działalności podejmowanej przez Instytut Dyskursu i Dialogu, którego celem jest naprawa debaty publicznej

misja Indid

Dobre dziennikarstwo – czyli jakie dziennikarstwo?

Czy dziennikarstwo jest zwykłym zawodem, jak piekarz, taksówkarz, pielęgniarka bądź krawcowa czy może pewnym szczególnym rodzajem misji? Niezależnie od tego jakiej udzielimy odpowiedzi nie ulega wątpliwości, że działalność dziennikarska pełni współcześnie niezwykle istotną funkcję w społeczeństwie. Zadaniem dziennikarzy jest nie tylko przekazywanie informacji, ale również dbanie o to, żeby ukazane one zostały z możliwie wielu perspektyw, dzięki czemu widz sam może wyrobić sobie zdanie na różne tematy.

Coraz częściej jednak dziennikarze również wywierają wpływ na obywateli. Media, oprócz funkcji informacyjnej, kształtują ludzkie poglądy oraz postawy, co sprawia, że stają się istotną siłą wpływająca na kształt społeczeństwa. Mając to na uwadze od dziennikarzy wymaga się odpowiedniej postawy etycznej i wysokiej jakości wykonywanej pracy, co zostało spisane w licznych kodeksach etyki i zasadach pracy dziennikarskiej, w odniesieniu do których panuje względny konsensus.

Wyniki przeprowadzonych w 2002 i 2012 roku badań opinii społecznej wskazują, że najczęściej wymieniane cechy dobrego dziennikarza to: bezstronność i obiektywizm (62% i 59%), poczucie odpowiedzialności za słowo, za skutki swojej pracy (38% i 30%), nieuleganie naciskom, sugestiom i próbom przekupstwa (36% i 27%), dobra znajomość omawianych spraw (35% i 36%), oraz szacunek dla innych ludzi (28% i 27%).

 

Idea dobrego dziennikarstwa

Od strony formalnej zespół wzorcowych cech i obowiązków dziennikarza tworzą przepisy prawa (Prawo prasowe) oraz, wspomniane wcześniej, kodeksy etyki dziennikarskiej. Fundamentalne znaczenie dla polskiego dziennikarstwa i polskich dziennikarzy ma przyjęta w 1995 r. Karta Etyczna Mediów wprowadzająca siedem podstawowych zasad pracy dziennikarza, które stały się inspiracją dla stworzenia kryteriów oceny materiałów na portalu Dobrzy Dziennikarze:

• Zasada prawdy;
• Zasada obiektywizmu;
• Zasada oddzielania informacji od komentarza;
• Zasada uczciwości;
• Zasada szacunku i tolerancji;
• Zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy;
• Zasada wolności i odpowiedzialności.

Standardy etyczne są w środowisku dziennikarskim niezwykle istotną kwestią – nikt temu nie zaprzeczy. Należy się wobec tego zastanowić nad biernością różnego rodzaju podmiotów, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej w zakresie podejmowania realnych działań mających na celu stworzenie mechanizmu faktyczne zachęcającego do stosowanie się dziennikarzy do zasad etycznych.

Twórcy portalu Dobry Dziennikarze przeciwstawiając się owej bierności chcą nagradzać dziennikarzy, którzy w swej pracy pozostają wierni wartościom zapisanych w kodeksach etyki dziennikarskiej. Pragniemy podkreślić, że ostatecznie dziennikarstwo tworzą tylko ludzie – obciążeni własnymi problemami oraz uwikłani w rozmaite relacje i uwarunkowania ze strony pracodawców i rynku, które często utrudniają realizowanie założonych misji. Ludzie, którzy trzymają na barkach misyjność dziennikarstwa niejednokrotnie mogą czuć się bardzo osamotnieni. Jesteśmy po to, żeby Was wesprzeć!

Aktywni Obywatele

naprawiają debatę publiczną!

Kliknij poniżej żeby zobaczyć filmik promujący projekt

Projekt “Aktywni Obywatele naprawiają debatę publiczną! Kontrola obywatelska przekazów medialnych w formie wolontariatu jako praktyczna edukacja obywatelska”, został dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Napisz do nas

 

Jeśli masz uwagi do naszego portalu lub chciałbyś podzielić się swoimi refleksjami na temat jego funkcjonowania to skorzystaj z formularza obok. Pamiętaj, że zgłosić dobre dziennikarstwo możesz TUTAJ.

 

6 + 7 =