Jacek Harłukowicz o Mariuszu Chłopiku

Jacek Harłukowicz o Mariuszu Chłopiku

Jacek Harłukowicz, „Państwowe miliony dla podmiotów związanych z Mariuszem Chłopikiem. Na liście płac firma jego żony” onet.pl, 23.01.2023 r.

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/jak-najblizszy-doradca-premiera-spienieza-swoje-polityczne-kontakty/8q955l1

Autorem omawianego artykułu jest Jacek Harłukowicz. Przedstawia on kontrowersyjną karierę polityczną Mariusza Chłopika, znanego szerzej jako doradca Mateusza Morawieckiego oraz działania jego spółki Shine Art Studio.

Dziennikarz od początku zaznacza, że informacje pochodzą z anonimowego źródła poprzez sformułowanie: „Słyszę od osoby z jego otoczenia”. Nie znamy jego imienia, nazwiska, ani pełnionej funkcji. Następnie dziennikarz opisuje karierę Chłopika. Wymienia jego posady, podaje koneksje z ważnymi politykami, dzięk czemu dowiadujemy się kim jest ta postać. W dalszej części autor szczegółowo wyjaśnia dlaczego działania Chłopika mogą wywoływać kontrowersje. Dziennikarz jest wyjątkowo wnikliwy. Informacji szuka w różnych źródłach, kontaktując się z wieloma podmiotami takimi jak dyrektor departamentu komunikacji społecznej UNKF, rzeczniczką Ministerstwa Nauki i i Szkolnictwa Wyższego, a także osobą prywatną, powiązaną z zainteresowanym – Elżbietą Chłopik, przez co ocena sytuacji jest w pełni obiektywna.

Sytuacja finansowa Chłopika jest dogłębnie analizowana, a sam tekst jest wzbogacony o wiele źródeł i pochodzące z nich dane. Porusza on ważny i kontrowersyjny temat i robi to w sposób nieoceniający.

Kryterium prawdy 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza 1/1

Kryterium obiektywizmu 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji 1/1

Ocena 5/5

Obraz Kevin Schneider z Pixabay

Izabela Kasprzak i Grażyna Zawadka o korupcji w PE

Izabela Kasprzak i Grażyna Zawadka o korupcji w PE

Izabela Kasprzak, Grażyna Zawadka, „Korupcja w PE. Sprawdzają około 60 osób, w tym Polaków”, rp.pl, 23.01.2023 r.

https://www.rp.pl/polityka/art37821441-korupcja-w-pe-sprawdzaja-okolo-60-osob-w-tym-polakow

Przedstawiony artykuł jest autorstwa dwóch dziennikarek Izabeli Kasprzak i Grażyny Zawadki i opisuje temat podejrzeń korupcji w Parlamencie Europejskim oraz ich związku z Katarem oraz innymi państwami uznawanymi za reżimowe. Sprawa jest o tyle istotna, iż zamieszani są w nią polscy europarlamentarzyści.

Przykładem owych powiązań jest znajomość Tomasza Poręby, członka Sojuszu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów z szejkiem Ali bin Jassim Al Thanim oraz szefem Misji Państwa Kataru przy Unii Europejskiej, której skutkiem było rzekome zawiązanie trwałej więzi między Państwem Katar, a Parlamentem Europejskim. Dziennikarki przytaczają wypowiedzi przedstawiciela PIS jako jednoznacznie świadczące o unikaniu odpowiedzialności i zaprzeczeniu rzekomej relacji PE z Katarem.

Poddały również wiarygodności zachowanie europosła Ryszarda Czarneckiego, który jednocześnie zaprzeczając jakiegokolwiek powiązania z sytuacją ma na swoim koncie liczne wizyty np. na Malediwach czy właśnie w Katarze, których cel pragnie za wszelką cenę ukryć przed opinią publiczną.

Dziennikarki przytaczają wnioski przedstawione przez biuro prasowe PE, co zwiększa wiarygodność materiału. Tekst nie zawiera oceniających komentarzy, a jedynie cytaty osób powiązanych ze sprawą. Treść zawiera wszystkie kluczowe informacje, przedstawia przebieg sprawy od początku do końca i umożliwia czytelnikowi zapoznanie się z tematem. Zdecydowanie wartościowy artykuł.

Kryterium prawdy 1/1

Kryterium obiektywizmu 1/1

Kryterium zasadności tytułu 1/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji 1/1

Ogólna ocena 5/5

Obraz Dušan Cvetanović z Pixabay

Jacek Harłukowicz o Mariuszu Chłopiku

Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski o dotacji z NCBiR

Radosław Gruca, Mariusz Gierszewski – „Podejrzana dotacja od rządowej agencji. Założył firmę i po 10 dniach dostał 55 mln zł”, Radio Zet, 02.02.2023 r.

https://wiadomosci.radiozet.pl/Biznes/podejrzana-dotacja-od-rzadowej-agencji-zalozyl-firme-i-po-10-dniach-dostal-55-mln-zl

W owym materiale Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski przedstawili sytuację konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które przyznało wysoką sumę pieniędzy na dofinansowanie projektu pewnego 30-latka pod tytułem ,,Rozwiązania IOT do śledzenia towarów w łańcuchu dostaw i monitorowania parametrów ich transportu”.

Przedstawiona sprawa wywołała o tyle kontrowersji, iż wniosek został złożony w rozszerzonym terminie, w którym NCBiR zwiększyło ogólną kwotę do rozdysponowania, tłumacząc się błędem systemowym. Co więcej, na prośbę uzasadnienia swego wyboru NCBiR nie był w stanie podać konkretnego argumentu, tłumacząc się już zapisanymi w dokumencie zasad konkursowych, wymaganiami.

Dziennikarze rzetelnie uzasadniają dlaczego sytuacja podejrzanej dotacji rządowej wzbudziła tyle kontrowersji, argumentując faktami, które okazują się być sprzeczne z ideą konkursu. Przedstawiają konkretne wypowiedzi NCBiR oraz wskazują zachowania, które skutecznie sprawiają, że tracimy zaufanie do owej instytucji. Mimo, iż dziennikarze nie zgadzają się z przedstawionym postępowaniem, zachowują szacunek i powstrzymują się od osobistych krytycznych komentarzy. Co wprawia czytelnika w mieszane uczucia jest tytuł, który ma wydźwięk ,,clickbaitowy”. Osoba, która nie przeczytała artykułu, lub nie doczytała go do końca z łatwością może zinterpretować działania rządowej agencji jako jednoznacznie negatywne popadając w krytycyzm, nie będąc nawet zainteresowanym, by usłyszeć opinię drugiej strony.

Kryterium prawdy 1/1

Kryterium obiektywizmu 1/1

Kryterium zasadności tytułu 0,8/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji 1/1

Ocena 4,8/5

Obraz Kevin Schneider z Pixabay