Jacek Harłukowicz, „Państwowe miliony dla podmiotów związanych z Mariuszem Chłopikiem. Na liście płac firma jego żony” onet.pl, 23.01.2023 r.

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/jak-najblizszy-doradca-premiera-spienieza-swoje-polityczne-kontakty/8q955l1

Autorem omawianego artykułu jest Jacek Harłukowicz. Przedstawia on kontrowersyjną karierę polityczną Mariusza Chłopika, znanego szerzej jako doradca Mateusza Morawieckiego oraz działania jego spółki Shine Art Studio.

Dziennikarz od początku zaznacza, że informacje pochodzą z anonimowego źródła poprzez sformułowanie: „Słyszę od osoby z jego otoczenia”. Nie znamy jego imienia, nazwiska, ani pełnionej funkcji. Następnie dziennikarz opisuje karierę Chłopika. Wymienia jego posady, podaje koneksje z ważnymi politykami, dzięk czemu dowiadujemy się kim jest ta postać. W dalszej części autor szczegółowo wyjaśnia dlaczego działania Chłopika mogą wywoływać kontrowersje. Dziennikarz jest wyjątkowo wnikliwy. Informacji szuka w różnych źródłach, kontaktując się z wieloma podmiotami takimi jak dyrektor departamentu komunikacji społecznej UNKF, rzeczniczką Ministerstwa Nauki i i Szkolnictwa Wyższego, a także osobą prywatną, powiązaną z zainteresowanym – Elżbietą Chłopik, przez co ocena sytuacji jest w pełni obiektywna.

Sytuacja finansowa Chłopika jest dogłębnie analizowana, a sam tekst jest wzbogacony o wiele źródeł i pochodzące z nich dane. Porusza on ważny i kontrowersyjny temat i robi to w sposób nieoceniający.

Kryterium prawdy 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza 1/1

Kryterium obiektywizmu 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji 1/1

Ocena 5/5

Obraz Kevin Schneider z Pixabay