Radosław Gruca, Mariusz Gierszewski – „Podejrzana dotacja od rządowej agencji. Założył firmę i po 10 dniach dostał 55 mln zł”, Radio Zet, 02.02.2023 r.

https://wiadomosci.radiozet.pl/Biznes/podejrzana-dotacja-od-rzadowej-agencji-zalozyl-firme-i-po-10-dniach-dostal-55-mln-zl

W owym materiale Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski przedstawili sytuację konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które przyznało wysoką sumę pieniędzy na dofinansowanie projektu pewnego 30-latka pod tytułem ,,Rozwiązania IOT do śledzenia towarów w łańcuchu dostaw i monitorowania parametrów ich transportu”.

Przedstawiona sprawa wywołała o tyle kontrowersji, iż wniosek został złożony w rozszerzonym terminie, w którym NCBiR zwiększyło ogólną kwotę do rozdysponowania, tłumacząc się błędem systemowym. Co więcej, na prośbę uzasadnienia swego wyboru NCBiR nie był w stanie podać konkretnego argumentu, tłumacząc się już zapisanymi w dokumencie zasad konkursowych, wymaganiami.

Dziennikarze rzetelnie uzasadniają dlaczego sytuacja podejrzanej dotacji rządowej wzbudziła tyle kontrowersji, argumentując faktami, które okazują się być sprzeczne z ideą konkursu. Przedstawiają konkretne wypowiedzi NCBiR oraz wskazują zachowania, które skutecznie sprawiają, że tracimy zaufanie do owej instytucji. Mimo, iż dziennikarze nie zgadzają się z przedstawionym postępowaniem, zachowują szacunek i powstrzymują się od osobistych krytycznych komentarzy. Co wprawia czytelnika w mieszane uczucia jest tytuł, który ma wydźwięk ,,clickbaitowy”. Osoba, która nie przeczytała artykułu, lub nie doczytała go do końca z łatwością może zinterpretować działania rządowej agencji jako jednoznacznie negatywne popadając w krytycyzm, nie będąc nawet zainteresowanym, by usłyszeć opinię drugiej strony.

Kryterium prawdy 1/1

Kryterium obiektywizmu 1/1

Kryterium zasadności tytułu 0,8/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji 1/1

Ocena 4,8/5

Obraz Kevin Schneider z Pixabay