Aleksandra Pezda o macierzyństwie

Aleksandra Pezda o macierzyństwie

Mama pracowała i wychowywała dzieci. „Była wykończona i nieszczęśliwa. Ja tak nie chcę”, Newsweek, 30.08.2023

https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/patrycja-nie-chce-poswiecic-zycia-by-byc-matka-czy-zona/sjllp60

Aleksandra Pezda w swoim artykule podejmuje się tematu rodzicielstwa, a konkretniej macierzyństwa. Autorka skupia swoją uwagę na wynikach badań dotyczących współczynnika dzietności, wypowiedziach ekspertów oraz historiach zwykłych ludzi. Dodatkowo do materiału są dołączone statystyki z GUS, co jeszcze bardziej pogłębia i wyjaśnia omawiane zagadnienie.

Początkowo Aleksandra Pezda skupia się na opowiedzeniu doświadczenia Agaty. Dzięki zastosowaniu takiego zabiegu, czytelnik ma styczność z historią pewnej kobiety, może poczuć jej emocje oraz zmierzyć się z rzeczywistością, jaką mają na co dzień matki.

W następnym akapicie autorka zamieszcza statystyki dotyczące współczynnika zgonów oraz urodzeń, współczynnika dzietności. Wpływa to pozytywnie na rzetelność artykułu, ponieważ zamieszczone dane liczbowe pochodzą z serwisu GUS. Jednocześnie zamieszcza opinie dotyczącą omawianego problemu, która pochodzi od ekspertów GUS, przez co sama twórczyni oddziela swój komentarz i bazuje na wypowiedziach ekspertów.

W dalszej części tekstu, Aleksandra Pezda zamieszcza opinie prof. Ireny Kotowskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, honorowej przewodniczącej Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Wyżej wymieniona osoba sprawnie tłumaczy poruszaną problematykę, dodaje dane liczbowe dotyczące sytuacji demograficznej spowodowanej pandemią COVID-19. Sprawnie porównuje je z innymi latami, dzięki czemu czytelnik ilustruje sobie omawiany problem. Daje to możliwość szerszego wglądu w omawiane zagadnienie.

Jednocześnie autorka poszerza wizję czytelnika poprzez dodanie wypowiedzi demografa z Uniwersytetu Łódzkiego prof. Piotra Szukalskiego. Zamieszcza tam porównanie sytuacji demograficznej z sytuacją innych państw. W tym przypadku również odbiorca poszerza swoją wizję i jest w stanie lepiej zrozumieć problem poruszany w materiale.

Dodatkowym pozytywnym aspektem pracy Aleksandry Pezda jest dodanie danych uzyskanych z sondażu CBOS z 2017r. Wpływa to również na wiarygodność treści.

Dodatkowo w artykule zamieszczone są komentarze kobiet uzyskane z portalu społecznościowego. Aleksandra Pezda bazuje na tych wypowiedziach oraz również pozostaje bezstronna, traktuje każdą wspomnianą osobę z szacunkiem oraz nie manipuluje czytelnikiem.

Autorka kończąc artykuł pozostawia otwarte pole do dyskusji. Zamieszcza prognozę uzyskaną z GUS dotyczącą przyszłości w kontekście sytuacji demograficznej w Polsce w 2050r.

Autorka rzetelnie przygotowała się do przygotowania materiału. Zawarła wszelkie istotne informację, wyniki badań oraz opinie ekspertów. Z dokładnością zostały one przedstawione w tekście.

Tekst został napisany prostym językiem, co w efekcie będzie łatwe w odbiorze dla szerszej publiki.

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenie informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz Sasin Tipchai z Pixabay

Piotr Milewski o rygorystycznym prawie adopcyjnym w Stanach Zjednoczonych

Piotr Milewski o rygorystycznym prawie adopcyjnym w Stanach Zjednoczonych

Tutaj dziecko można odebrać rodzicom, jeżeli wagaruje, Newsweek, 26.07.2023

https://www.newsweek.pl/swiat/tutaj-dziecko-mozna-odebrac-rodzicom-jezeli-wagaruje/0j7yy4l

Artykuł “Tutaj dziecko można odebrać rodzicom, jeżeli wagaruje” autorstwa Piotra Milewskiego przedstawia trudności jakie napotykają opiekunowie swoich podopiecznych. Autor w szczegółowy sposób przedstawia historię poszczególnych rodzin odnośnie odbierania dzieci ich rodzicom przez władze państwowe. W artykule znajdują się powołania na źródła zewnętrzne oraz wypowiedzi ekspertów.

Artykuł rozpoczyna się od przywołania historii zamieszczonej w magazynie New York Times. Piotr Milewski sprawnie przechodzi do omówienia przytoczonego przypadku Jane Dass i w kolejnych fragmentach tekstu opiera swoje wypowiedzi o konkretny paragraf prawny. Jednocześnie kontynuuje twierdzenia w swojej pracy w oparciu o wypowiedź dziennikarki z wyżej wymienionego czasopisma.

Pozytywnym aspektem materiału jest zamieszczenie rysu historycznego przez autora. Dzięki temu, czytelnik może uporządkować otrzymane informacje i porównać je z tłem historycznym. Piotr Milewski mówi o powstaniu United States Children’s Bureau oraz o wprowadzonych reformach dotyczących omawianego zagadnienia.

Sprawnie oddziela informację od komentarza. W celu dalszego wyklarowania omawianego problemu przytacza słowa amerykańskiego pisarza William’a S. Burrougs’a.  Autor w ten sposób omawia niesprawność obecnych rządów w Stanach Zjednoczonych podpierając swoje zdanie o wypowiedź osoby zainteresowanej.

Demokracja jest chora na raka, tym rakiem są urzędy. Zapuszczają korzenie, złośliwieją, rozrastają się, produkują coraz więcej własnych komórek, aż niewycięte lub niepoddane kontroli, dławią chorego.

Na wzrost rzetelności artykułu ma wpływ zamieszczenie danych z badania przedstawionego przez CPS-y. Warto zauważyć, że jest to agencja, która zajmuje się ochroną dzieci na terenie Stanów Zjednoczonych. Przez fakt, że przytoczone wyniki badań zostały zaczerpnięte z tej organizacji sprawia, że omawiane rezultaty są wiarygodne.

Piotr Milewski rzetelnie przygotował się do stworzenia materiału. Dogłębnie i wyczerpująco odpowiedział na wszystkie poruszone kwestie nie pozostawiając czytelnika z wątpliwościami. Warto dodać, że autor zachował obiektywizm odnośnie poruszanych kwestii.

Tekst napisany jest prostym językiem, co w rezultacie jest łatwe w odbiorze i przyswajalne dla szerszego grona odbiorców. Autor sprawnie porusza się między poruszanymi zagadnieniami i z precyzją tłumaczy wszelkie przytoczone sytuacje. Dzięki zakończeniu swojego artykułu ciekawostką, autor pozostawia otwarte pole do dyskusji i przemyśleń na temat przeczytanego tekstu.

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenie informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz free stock photos from www.picjumbo.com z Pixabay

Ewa Karendys o urlopie regeneracyjnym

Ewa Karendys o urlopie regeneracyjnym

Zrobili sobie roczną przerwę od pracy. “Żałuję tylko jednego”, Newsweek, 10.08.2023

https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/rzucila-prace-na-rok-i-wyjechala-w-podroz-zycia-zaluje-tylko-jednego/qzmjy93

Ewa Karendys w swoim artykule porusza wiele interesujących zagadnień ze sfery dotyczącej urlopu i odpoczynku od pracy. Autorka w dogłębny sposób omawia zawarte w materiale pojęcia. Przytacza wypowiedzi ekspertów oraz innych osób zainteresowanych, które mają styczność z działem HR.

Początkowo autorka porusza przypadek Natalii Borysławskiej. W rozmowie między paniami opowiadana jest historia oraz doświadczenia pani Natalii. Głównie opiera się ona na urlopie od pracy. Dzięki temu, że jest to wymiana zdań prowadzona ze “zwykłą” osobą to w efekcie sprawia to wrażenie, że każdy, niezależnie od swojego statusu, w pewnym momencie swojego życia może pozwolić sobie na regeneracyjny odpoczynek od życia zawodowego. Sprawia to wrażenie lekkości i chęci poszerzenia horyzontu potencjalnego czytelnika dotyczący takiej okoliczności poprzez wybór takiej osoby do rozmowy, jaką wybrała autorka materiału.

W dalszych fragmentach tekstu autorka Ewa Karendys przytacza wypowiedzi osoby wykwalifikowanej, jaką jest psycholożka z Uniwersytetu SWPS dr Monika Puchalska-Kamińska. Dzięki przytoczeniu opinii wyżej wymienionej osoby na temat sabbatical’u, twórczyni artykułu pozostaje neutralna, bezstronna do tego zagadnienia oraz nie narzuca swoich poglądów, więc bazuje na innych danych, które czerpie z wiedzy ekspertki.

Autorka sprawnie porusza się po analizowanym zagadnieniu. Płynnie przepląta historię różnych osób i wypowiedzi ekspertów. Również wykazuje rzetelne przygotowanie do stworzenia artykułu. Cały tekst czyta się przyjemnie przez jego konstrukcję i płynność zawartych treści i informacji.

W tekście również odbiorca natrafia na wypowiedź osoby zainteresowanej, która na co dzień zajmuje się pracą w dziale HR. Wybrana osoba również korzystała z rodzaju przerwy od pracy, którą Ewa Karendys omawia w swojej pracy. Jest to kolejna historia przedstawiona w dalszych partiach tekstu. Jej celem jest jeszcze pełniejsze omówienie i wyklarowanie poruszanej problematyki przez twórczynie.  Autorka oddziela swój komentarz oraz nie manipuluje czytelnikiem.

Cały artykuł napisany jest prostym językiem, przez co zawarta w nim treść będzie łatwiejsza w odbiorze dla czytelników. Autorka wielokrotnie przytacza wypowiedzi innych osób, co wpływa pozytywnie na oddzielenie informacji od komentarza. Jednocześnie pozostaje obiektywna i w stosunku do każdej osoby zachowuje szacunek.

Warto zwrócić uwagę na dodane zdjęcia z biblioteki osób biorących udział w tym materiale. Jest to dodatkowe, pozytywne urozmaicenie pracy twórczyni.

 

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenie informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz Photo Mix z Pixabay

Artur Bartkiewicz o samochodach elektrycznych

Artur Bartkiewicz o samochodach elektrycznych

Czy elektryczne samochody ocalą nasz świat?, Rp.pl, 04.08.2023

https://www.rp.pl/plus-minus/art38902451-czy-elektryczne-samochody-ocala-nasz-swiat

Artykuł Artura Bartkiewicza “Czy elektryczne samochody ocala nasz świat?” porusza tematykę związaną z elektrycznymi samochodami oraz idącymi za nimi zagrożeniami. Autor wiele razy w tekście powołuje się na wypowiedzi ekspertów oraz źródła zewnętrzne, jakimi są wyniki z różnych badań.

Artur Bartkiewicz zaczyna od wprowadzania czytelnika w omawiany temat, przywołując sytuację ze wsi na Kaszubach. Stara się wyjaśnić, jak doszło do niesprawności elektrycznego samochodu oraz klaruje przy tym wszelkie trudne zawarte pojęcia. Ma to na celu szersze objaśnienie odbiorcy poruszanego problemu, aby jak najlepiej zrozumiał poruszone zagadnienie.

W kolejnej części tekstu autor powołuje się na wypowiedź Prof. Paul Christensen z Uniwersytetu w Newcastle w rozmowie z serwisem Air Quality News. Dzięki powołaniu się na komentarz osoby zainteresowanej pozostaje obiektywny, a sama wypowiedź wyżej wymienionej osoby jest łatwa w zrozumieniu. Czytelnik nie powinien mieć problemu z przyswojeniem zawartej informacji.

Warto zwrócić uwagę na przenikalność treści. Autor z łatwością porusza się po omawianym zagadnieniu w swoim materiale. Jednocześnie między wypowiedziami ekspertów wraca do sytuacji na Kaszubach. Dzięki czemu sprawnie ilustruje omawiany problem.

Dodatkową pozytywną stroną materiału jest przytoczenie danych liczbowych dotyczących ilości pożarów w Polsce. Autor w tym fragmencie wykazuje swoje rzetelne przygotowanie do pracy przedstawiając dane, dzięki czemu czytelnik ma jeszcze szerszy pogląd na omawiany temat.

W następnych częściach artykułu Artur Bartkiewicz powołuje się na wyniki badań przeprowadzone przez Międzynarodową Agencje Energetyczną, co również pozytywnie wpływa na rzetelność czytanego materiału. Jednocześnie wyniki były stosunkowo nowe, pochodziły z raportu z marca 2023.

Kolejnymi przytoczonymi rezultatami badań, na które powołał się autor są wyniki uzyskane przez ekspertów z Massachusetts Institute of Technology (MIT). W tym przypadku również mamy styczność z obiektywizmem twórcy artykułu, co jest dużym plusem dla jego pracy. Sprawnie porównuje wyniki MIT z analizą w serwisie CNET opartej na danych amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Dzięki czemu klaruje podobieństwa między tymi dwoma organizacjami.

Artur Bartkiewicz również przytacza wiele istotnych informacji. Porównuje różne miejsca na świecie, które zajmują się wydobywaniem surowców, które są wykorzystywane do produkcji samochodów elektrycznych.

Jednocześnie w tekście pojawia się wypowiedź dr Sergey Paltsev, specjalisty ds. transformacji energetycznej z Massachusetts Institute of Technology czy Łukasza Zboralskiego, dziennikarza specjalizującego się w bezpieczeństwie ruchu drogowego i infrastrukturze.  Dzięki powołaniu się na opinie osób, które na co dzień zajmują się omawianą tematyką, sprawia, że cały materiał dodatkowo zyskuje na wiarygodności.

Cały artykuł w końcowej części dalej opiera się na wypowiedziach i opiniach ekspertów zarówno profesorów jak i doktorów. Jest to kolejnym atutem tekstu wpływających na jego rzetelność oraz skuteczne oddzielenie własnych osądów autora od informacji.

Ocena: 5/5

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenie informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Obraz Marilyn Murphy z Pixabay

Katarzyna Wójcik o nowoczesnych kierunkach studiów

Katarzyna Wójcik o nowoczesnych kierunkach studiów

Psychologia gier, problemy behawioru psów i inne egzotyczne kierunki studiów, Rp.pl, 04.08.2023

https://www.rp.pl/edukacja-i-wychowanie/art38901011-psychologia-gier-problemy-behawioru-psow-i-inne-egzotyczne-kierunki-studiow

Katarzyna Wójcik w swoim artykule “Psychologia gier, problemy behawioru psów i inne egzotyczne kierunki studiów” pochyla się nad zjawiskiem dotyczącym dalszej drogi kształcenia osób na studiach podyplomowych. W materiale znajdujemy wiele powołań na źródła zewnętrzne takie jak wypowiedzi ekspertów zarówno ze sfery prawnej jak i z ramienia uczelni wyższych.

Na początku artykułu autorka przytacza przykłady konkretnych uczelni, na których można poszerzać swoją wiedzę na temat nietypowych zagadnień. Warto zauważyć, że są to kierunki bardzo odległe od standardowych kierunków kształcenia, które są popularne w Polsce. Dzięki temu Katarzyna Wójcik skutecznie usiłuje zobrazować kontrast pomiędzy danym “egzotycznym” kierunkiem, a uczelnią, która go oferuje.

W kolejnych częściach materiału Katarzyna Burda przytacza wypowiedź Anny Kiryjow-Radzkiej z biura prasowego SGGW. Ekspertka sprawnie wyjaśnia istotę powstawania owych nietypowych kierunków kształcenia. Autorka płynnie przechodzi do wypowiedzi kolejnej osoby zainteresowanej, dzięki czemu w klarowny i zwinny sposób podsumowuje analizowane zagadnienie.

Studia podyplomowe są dla ludzi dojrzałych, którzy ukończyli już co najmniej studia licencjackie. Poza tym są płatne. Dojrzały człowiek podejmuje decyzję, aby wydać własne pieniądze na kształcenie.

Katarzyna Wójcik w dalszych częściach artykułu, sprawnie przedstawia zasadność danych nietypowych kierunków, bazując na wypowiedzi osoby przytoczonej w swoim materiale. Dzięki temu autorka pozostaje obiektywna, nie podkreśla czy fakt istnienia danego kierunku jest potrzebny czy nie.

Jednocześnie w tekście pojawiają się dane dotyczące orientacyjnych kosztów studiowania. Autorka pokazuje w tym fragmencie swoje rzetelne przygotowanie do tworzenia materiału. Katarzyna Wójcik ilustruje czytelnikowi koszt kształcenia na poszczególnych uczelniach, dzięki czemu sama osoba czytająca materiał może stwierdzić, czy jest to przedsięwzięcie, w które warto zainwestować swoje pieniądze. Autorka pozostawia otwarte pole do dyskusji i nie narzuca swojego zdania odbiorcom.

Tekst kończy wypowiedź prof. Huberta Izdebskiego z Uniwersytetu SWPS, który daje jeszcze szerszy podgląd na omawiany problem.

Artykuł napisany jest prostym językiem. Zawarte w nim informację będą prostsze w odbiorze dla szerszego grona odbiorców. Katarzyna Wójcik rzetelnie przygotowała się do stworzenia materiału, zawarła w nim wiele istotnych informacji.

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenie informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz Pexels z Pixabay