Agata Szczerbiak i Aleksandra Żelazińska o preferencjach wyborczych Polek

Agata Szczerbiak i Aleksandra Żelazińska o preferencjach wyborczych Polek

Artykuł „Usłyszała, że Mentzen chce zakazu aborcji, oczy wyszły jej z orbit. Czy i jak zagłosują kobiety?” Polityka, 20.07.2023 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/2220180,1,uslyszala-ze-mentzen-chce-zakazu-aborcji-oczy-wyszly-jej-z-orbit-czy-i-jak-zaglosuja-kobiety.read 

Agata Szczerbiak i Aleksandra Żelazińska w swoim artykule przedstawiają preferencje wyborcze Polek, które znacząco różnią się od siebie. Decydującymi czynnikami, od których zależy, na kogo kobiety będą głosować są między innymi wiek wyborczyń oraz miejsce zamieszkania. W artykule możemy przeczytać wiele wypowiedzi ekspertów, dodatkowym profitem jest to, że są to eksperci reprezentowani przez płeć męską oraz żeńską. 

Cały artykuł opiera się o wypowiedzi wyżej wymienionych ekspertów, ale również widoczne są opinie “zwykłych” kobiet, które będą opowiadać się za daną stroną. Przybiera to postać debaty, w której należy wybrać najmniejsze zło, ponieważ, jak to zostało przytoczone, “nie ma na kogo głosować”. Autorki starają się uchwycić niezadowolenie z obecnych działań rządów bazując na faktach z wydarzeń z przeszłości, jakim jest między innymi prawo aborcyjne oraz związany z nim strajk kobiet, który datę rozpoczęcia miał w roku 2020. 

Na wzrost rzetelności artykułu mają wpływ przytoczone dane z badań, które mówią o wartościach, którymi kierują się kobiety. Badanie “Polki same o sobie” w sposób wyrazisty tłumaczy co jest ważne dla Polek w obecnych czasach. Fakt, że badania zostały przeprowadzone przez Katarzynę Pawlikowską, ekspertkę od zachowań społecznych i konsumenckich kobiet sprawia, że przekazane czytelnikowi informację są sprawdzone i prawdziwe. 

Jednocześnie w artykule pojawiają się dane z sondażu IPSOS i OKO.press, które pokazują preferencję wyborcze kobiet w wieku 50 plus. W kolejnych akapitach czytamy wypowiedzi osób, które pełnoletniość osiągnęły całkiem niedawno, np. wypowiedź 20 latki, która ma zupełnie inny światopogląd polityczny, a co za tym idzie inne preferencje wyborcze. Autorki przytaczając tak różne wyniki badań, pokazują, że każda kobieta jest inna i ma inne potrzeby w zależności od wieku. 

Autorki wyraźnie prezentują swoje preferencję polityczne, poprzez przytoczenie fragmentu wypowiedzi Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, posłanki Lewicy. Nie jest to obiektywne, ponieważ nie czytamy o wypowiedziach posłanek i posłów z innych partii politycznych. 

Agnieszka Szczerbiak oraz Aleksandra Żelazińska dodatkowo zamieściły wyniki sondażów dla mediów telewizyjnych, jakimi są TVN i TVN24. Bazują na badaniach z różnych źródeł, dzięki czemu mamy szerszy podgląd na omawiany temat. 

Dodatkowym pozytywnym aspektem jest poszerzenie wizji na omawiany temat preferencji wyborczych Polek jakim jest przybliżenie opinii amerykańskiej firmy badawczej Pew Research Center, która mówi o laicyzacji młodego pokolenia. W ten sposób autorki chcą wyklarować sytuację, trendy, w której obecnie znajdują się młodsi Polacy. 

Materiał został napisany prostym językiem, przez co zawarta w artykule treść jest łatwa do odbioru i zrozumienia obecnych preferencji wyborczych Polek. Autorki mocno skupiają się na wyjaśnieniu co jest ważne dla konkretnej grupy wiekowej. Płynnie i efektownie wyjaśniają czytelnikowi wartości, poglądy kobiet. 

Kryterium prawdy: 1/1 

Kryterium obiektywizmu: 0,8/1 

Kryterium oddzieleni informacji od komentarza: 1/1 

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1 

Kryterium zasadności tytułu: 1/1 

Ocena: 4,8/5 

Obraz: https://pixabay.com/pl/users/andibreit-2748383/ Pixabay

Karolina Rogalska o sytuacjach na polskich drogach,

Karolina Rogalska o sytuacjach na polskich drogach,

Artykuł „Wszyscy tak jeżdżą”. Pędzą po drogach jak szaleni, a kiedy zabiją kogoś na drodze, nie czują się winni. Newsweek 26.07.2023

https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/polskie-drogi-kierowcy-pedza-jak-szaleni-nie-czuja-sie-winni-gdy-kogos-zabija/vk20d19 

Karolina Rogalska w wywiadzie z Bartoszem Józefiakiem, autorem książki “Wszyscy tak jeżdżą” w dogłębny i sprawny sposób omawia zdarzenia drogowe oraz przyczyny niebezpiecznych sytuacji na ulicach.  Autorka skupia swoją uwagę na sprawcach wypadków, uzupełnia swoją wiedzę na bieżąco poprzez zadawanie określonych pytań rozmówcy. Dodatkowo do materiału dołączone są statystyki dotyczące owych zdarzeń, które są dobrym uzupełnieniem wywiadu, poparte źródłem zewnętrznym, co ma wpływ na jego rzetelność. 

Początkowo Karolina Rogalska pochyla się nad sprawą dotyczącą pierwszeństwa na drogach a relacją kierowca – pieszy. Podkreśla również, że zaczerpnęła ten wątek z wyżej wymienionej książki, co pokazuje zainteresowanie tematem z jej strony. Bartosz Józefiak odpowiedział na pytanie w sposób klarowny, wyraźnie zgadza się ze stwierdzeniem, że to najczęściej wina kierowców w kontekście wypadków z udziałem pieszych. Dzięki temu, Karolina Rogalska w sposób płynny przechodzi do kolejnego aspektu, jakim jest pokazanie swojego zainteresowania poprzez nawiązanie do odbytych rozmów Bartosza Józefiaka z innymi jednostkami, które miały bezpośredni wkład w odebranie życia drugiej osobie podczas zdarzenia drogowego. 

Pomiędzy poprzednimi dwoma aspektami w artykule pojawiają się dane z badań dotyczące wypadków na drogach. Ta informacja ma znaczący wpływ na pracę Karoliny Rogalskiej, ponieważ podkreśla słowa autora książki oraz to, że są to informacje poparte rzetelnym źródłem zewnętrznym. Statystyki zostały zaczerpnięte ze źródła jakim jest Polska Policja. 

W celu dalszego wyklarowania sytuacji na drogach, autorka porusza wątek nielegalnych wyścigów, które mają miejsce w większych i średnich miastach. Sytuuje to ten problem na wysokim poziomie, który świadczy o jego występowaniu w wielu miejscowościach, zarówno w stolicach wojewódzkich jak i na obrzeżach, gdzie liczba ludności jest również wysoka. Wykazuje ciekawość ze swojej strony poprzez zadawanie konkretnych pytań dotyczących tych przedsięwzięć. 

Karolina Rogalska podczas całego wywiadu płynnie przechodzi między poruszanymi zagadnieniami. Reprezentuje postawę osoby zainteresowanej zarówno treścią książki, jak i rzeczywistością, z którą mamy kontakt każdego dnia. Autorka pokazuje swoje przygotowanie do tematu oraz w sposób dogłębny stara się uzyskać informacje od eksperta. 

Materiał został napisany prostym językiem. Zarówno Karolina Rogalska jak i Bartosz Józefiak posługują się łatwym do przyswojenia, niewyszukanym słownictwem przez co artykuł jest łatwy w odbiorze dla szerszego grona odbiorców.

Warto zwrócić uwagę na łatwość przenikania treści, które porusza autorka. W tekście, Karolina Rogalska zarówno patrzy na kwestię zawarte w książce Bartosza Józefiaka, ale w tak płynny sposób prowadzi tok rozmowy, że bezproblemowo porusza się w sferze osobistych doświadczeń autora “Wszyscy tak jeżdżą” jak i również znajduje odniesienie do owych omawianych problemów w rzeczywistości społecznej. 

Kryterium prawdy: 1/1 

Kryterium obiektywizmu: 1/1 

Kryterium oddzieleni informacji od komentarza: 1/1 

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1 

Kryterium zasadności tytułu: 1/1 

Ocena: 5/5 

Obraz: https://pixabay.com/pl/users/larisa-k-1107275/ Pixabay