Tutaj dziecko można odebrać rodzicom, jeżeli wagaruje, Newsweek, 26.07.2023

https://www.newsweek.pl/swiat/tutaj-dziecko-mozna-odebrac-rodzicom-jezeli-wagaruje/0j7yy4l

Artykuł “Tutaj dziecko można odebrać rodzicom, jeżeli wagaruje” autorstwa Piotra Milewskiego przedstawia trudności jakie napotykają opiekunowie swoich podopiecznych. Autor w szczegółowy sposób przedstawia historię poszczególnych rodzin odnośnie odbierania dzieci ich rodzicom przez władze państwowe. W artykule znajdują się powołania na źródła zewnętrzne oraz wypowiedzi ekspertów.

Artykuł rozpoczyna się od przywołania historii zamieszczonej w magazynie New York Times. Piotr Milewski sprawnie przechodzi do omówienia przytoczonego przypadku Jane Dass i w kolejnych fragmentach tekstu opiera swoje wypowiedzi o konkretny paragraf prawny. Jednocześnie kontynuuje twierdzenia w swojej pracy w oparciu o wypowiedź dziennikarki z wyżej wymienionego czasopisma.

Pozytywnym aspektem materiału jest zamieszczenie rysu historycznego przez autora. Dzięki temu, czytelnik może uporządkować otrzymane informacje i porównać je z tłem historycznym. Piotr Milewski mówi o powstaniu United States Children’s Bureau oraz o wprowadzonych reformach dotyczących omawianego zagadnienia.

Sprawnie oddziela informację od komentarza. W celu dalszego wyklarowania omawianego problemu przytacza słowa amerykańskiego pisarza William’a S. Burrougs’a.  Autor w ten sposób omawia niesprawność obecnych rządów w Stanach Zjednoczonych podpierając swoje zdanie o wypowiedź osoby zainteresowanej.

Demokracja jest chora na raka, tym rakiem są urzędy. Zapuszczają korzenie, złośliwieją, rozrastają się, produkują coraz więcej własnych komórek, aż niewycięte lub niepoddane kontroli, dławią chorego.

Na wzrost rzetelności artykułu ma wpływ zamieszczenie danych z badania przedstawionego przez CPS-y. Warto zauważyć, że jest to agencja, która zajmuje się ochroną dzieci na terenie Stanów Zjednoczonych. Przez fakt, że przytoczone wyniki badań zostały zaczerpnięte z tej organizacji sprawia, że omawiane rezultaty są wiarygodne.

Piotr Milewski rzetelnie przygotował się do stworzenia materiału. Dogłębnie i wyczerpująco odpowiedział na wszystkie poruszone kwestie nie pozostawiając czytelnika z wątpliwościami. Warto dodać, że autor zachował obiektywizm odnośnie poruszanych kwestii.

Tekst napisany jest prostym językiem, co w rezultacie jest łatwe w odbiorze i przyswajalne dla szerszego grona odbiorców. Autor sprawnie porusza się między poruszanymi zagadnieniami i z precyzją tłumaczy wszelkie przytoczone sytuacje. Dzięki zakończeniu swojego artykułu ciekawostką, autor pozostawia otwarte pole do dyskusji i przemyśleń na temat przeczytanego tekstu.

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenie informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz free stock photos from www.picjumbo.com z Pixabay