Psychologia gier, problemy behawioru psów i inne egzotyczne kierunki studiów, Rp.pl, 04.08.2023

https://www.rp.pl/edukacja-i-wychowanie/art38901011-psychologia-gier-problemy-behawioru-psow-i-inne-egzotyczne-kierunki-studiow

Katarzyna Wójcik w swoim artykule “Psychologia gier, problemy behawioru psów i inne egzotyczne kierunki studiów” pochyla się nad zjawiskiem dotyczącym dalszej drogi kształcenia osób na studiach podyplomowych. W materiale znajdujemy wiele powołań na źródła zewnętrzne takie jak wypowiedzi ekspertów zarówno ze sfery prawnej jak i z ramienia uczelni wyższych.

Na początku artykułu autorka przytacza przykłady konkretnych uczelni, na których można poszerzać swoją wiedzę na temat nietypowych zagadnień. Warto zauważyć, że są to kierunki bardzo odległe od standardowych kierunków kształcenia, które są popularne w Polsce. Dzięki temu Katarzyna Wójcik skutecznie usiłuje zobrazować kontrast pomiędzy danym “egzotycznym” kierunkiem, a uczelnią, która go oferuje.

W kolejnych częściach materiału Katarzyna Burda przytacza wypowiedź Anny Kiryjow-Radzkiej z biura prasowego SGGW. Ekspertka sprawnie wyjaśnia istotę powstawania owych nietypowych kierunków kształcenia. Autorka płynnie przechodzi do wypowiedzi kolejnej osoby zainteresowanej, dzięki czemu w klarowny i zwinny sposób podsumowuje analizowane zagadnienie.

Studia podyplomowe są dla ludzi dojrzałych, którzy ukończyli już co najmniej studia licencjackie. Poza tym są płatne. Dojrzały człowiek podejmuje decyzję, aby wydać własne pieniądze na kształcenie.

Katarzyna Wójcik w dalszych częściach artykułu, sprawnie przedstawia zasadność danych nietypowych kierunków, bazując na wypowiedzi osoby przytoczonej w swoim materiale. Dzięki temu autorka pozostaje obiektywna, nie podkreśla czy fakt istnienia danego kierunku jest potrzebny czy nie.

Jednocześnie w tekście pojawiają się dane dotyczące orientacyjnych kosztów studiowania. Autorka pokazuje w tym fragmencie swoje rzetelne przygotowanie do tworzenia materiału. Katarzyna Wójcik ilustruje czytelnikowi koszt kształcenia na poszczególnych uczelniach, dzięki czemu sama osoba czytająca materiał może stwierdzić, czy jest to przedsięwzięcie, w które warto zainwestować swoje pieniądze. Autorka pozostawia otwarte pole do dyskusji i nie narzuca swojego zdania odbiorcom.

Tekst kończy wypowiedź prof. Huberta Izdebskiego z Uniwersytetu SWPS, który daje jeszcze szerszy podgląd na omawiany problem.

Artykuł napisany jest prostym językiem. Zawarte w nim informację będą prostsze w odbiorze dla szerszego grona odbiorców. Katarzyna Wójcik rzetelnie przygotowała się do stworzenia materiału, zawarła w nim wiele istotnych informacji.

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenie informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz Pexels z Pixabay