Klara Klinger, Paulina Nowosielska „Skandal wokół e-recept. Małżeństwo lekarzy mogło zarobić nawet 14,3 mln zł”,  dziennik.pl, 27 czerwca 2023.

Link do artykułu: https://zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/8740866,e-recepta-lekarze-teleporady.html

Klara Klinger oraz Paulina Nowosielska w artykule dla zdrowie.dziennik.pl analizują popularne w ostatnim czasie aplikacje ze zdalnymi konsultacjami. Jak zauważają autorki artykułu w związku z popularnością e-recept dochodzi do nadużyć lekarzy, którzy wystawiają recepty bez zachowania należytej staranności. Artykuł skupia się przede wszystkim na sprawie lekarzy (prywatnie małżeństwu), którzy wystawili rekordową liczbę recept – 700 tys. w ciągu roku.  Naszym zdaniem artykuł został przygotowany z dużą starannością, autorki poprosiły o komentarz: Ministerstwo Zdrowia, Zbigniewa Kuzyszyna – naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy, dr. Piotra Pawliszaka – Szefa Okręgowej Izby Lekarzy oraz Klaudię Morawę, członka zarządu serwisu ze zdalnymi konsultacjami.

W pierwszej części artykułu autorki opisują specyfikę działania aplikacji pośredniczących w wystawianiu e-recept, przybliżają zarobki lekarzy zawierających umowy z ww. podmiotami oraz podają argumenty za legalnością praktyk lekarskich polegających na masowemu wystawianiu recept przez Internet. Przedstawienie tematu wieloobszarowo niewątpliwie wzbogaca artykuł pod względem merytorycznym. Czytelnik ma okazję zapoznać się z tematem na różnych płaszczyznach.

Klara Klinger oraz Paulina Nowosielska zajęły bezstronne stanowisko wobec opisywanego problemu nadmiernej ilości e-recept wystawianych przez lekarzy. Dziennikarki z jednej strony potępiają lekarzy – rekordzistów, co nie zmienia faktu, że są gotowe poznać ich komentarz, dlatego zgłaszają się do nich z prośbą o skomentowanie sprawy. Odpowiedzi jednak nie uzyskują. Autorki zadbały również o przedstawienie problemu z dwóch perspektyw – osób, instytucji związanych z ochroną zdrowia pacjentów oraz przedstawicielki serwisu ze zdalnymi konsultacjami. Wywiad przeprowadzony z Klaudią Morawą pokazuje „drugą stronę medalu”. Naszym zdaniem na pochwałę zasługuje fakt, iż autorki nie opatrzyły wywiadu subiektywnym komentarzem, tym samym dając czytelnikowi możliwość własnej interpretacji.

Artykuł został przygotowany w sposób rzetelny oraz szczegółowy. Dziennikarki podeszły do opisywanego problemu obiektywnie, pozwoliły wypowiedzieć się obu stronom, co zasługuje na pochwałę.

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenie informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz Pexels z Pixabay