Artykuł Zwiad bojem, czyli pierwsza faza kontruderzenia. „Kalendarz działań na froncie musi być podporządkowany rytmowi polityki” – Tygodnik Sieci 18.06.2023

https://wpolityce.pl/tygodniksieci/651071-zwiad-bojem-czyli-pierwsza-faza-kontruderzenia

Artykuł Marka Budzisza dokładnie przedstawia wszystkie możliwe ścieżki ukraińskiej ofensywy w walkach z wojskami rosyjskimi. Obecnie walki trwają w głównej mierze na terenie miejscowości Wełyka Nowosiłka. Pozostałe działania wojsk ukraińskich sprowadzają się między innymi do wyrównania frontu i uniemożliwienia Rosjanom ataku w momencie rozpoczęcia ofensywy. Ukraińcy działają w małych grupach, a ich głównym celem jest rozeznanie się w liczebności oraz sile artyleryjskiej wojsk przeciwnika. 

Artykuł dokładnie przedstawia przebieg działań na froncie, opisując również wszystkie osoby zaangażowane w konflikt. Autor pokazując poszczególne zdarzenia w miejscach walk, takie jak wysadzenie tamy czy linii kolejowych, wyjaśnia ich znaczenia taktyczne i możliwe kolejne działania armii, będące znaczące dla przyszłości ofensywy.

Następne kroki armii ukraińskiej są nakierowane na wyniszczenie sił przeciwnika, a sytuacja Rosjan nie przedstawia się w pozytywnych barwach. Potwierdzają to słowa ukraińskiego analityka wojskowego, Romana Kuzana:

To jest jak rozpoczęta właśnie partia szachów. Przejmując inicjatywę, każemy im zgadywać, gdzie użyjemy naszych najlepszych jednostek. Próbujemy wyczerpać ich rezerwy i uderzyć w inne miejsce. Ale ta gra będzie długa, potrwa miesiące.

W artykule z pewnością można zauważyć duże przygotowanie merytoryczne autora, który zebrał wiele informacji na temat działań wojennych, poddał je analizie, a co najważniejsze potwierdził je słowami wielu specjalistów, od generałów, przez analityków strategii wojennych do samych polityków z różnych państw. To pokazuje rzetelność przygotowanego tekstu.

Materiał został napisany dobrym, zrozumiałym językiem, co z pewnością ułatwiło wielu czytelnikom zrozumienie całej skomplikowanej sytuacji na froncie. Jednak w pewnych miejscach autor użył sformułowania „Moskale”, które jest nacechowane dosyć negatywnie. Zastosowanie tego wyrazu ujawnia emocjonalne zaangażowanie autora i powoduje niejasne rozróżnienie pomiędzy informacją a komentarzem.  

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 0.8/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 0.8/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 4,6/5 

Image by WikiImages from Pixabay