Katarzyna Witkowska, Sebastian Zieliński ‘’Nowe granice ścigania i wykrywania przestępczości’’, Dziennik Gazeta Prawna, 1.08.2023.

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/59100,1-sierpnia-2023/76516,Prawnik/867861,Nowe-granice-scigania-i-wykrywania-przestepczosci.html

Katarzyna Witkowska i Sebastian Zieliński w swoim artykule zatytułowanym ‘’Nowe granice ścigania i wykrywania przestępczości’’ omawiają kwestie wpływu sztucznej inteligencji na wykrywanie i ściganie przestępstw.

W pierwszych akapitach tekstu autorzy omawiają zdarzenie z czerwca bieżącego roku – wówczas Parlament Europejski przyjął projekt aktu o sztucznej inteligencji (AI Act). Następnie krótko wyjaśniają cel projektu, ramy prawne czy regulacje sektora sztucznej inteligencji.

Witkowska i Zieliński sprawnie objaśniają czym powinno być AI Act oraz kontemplują nad wpływem sztucznej inteligencji na wymiar sprawiedliwości. Ponadto zwracają uwagę czytelnika na ustawodawcę unijnego, który dostrzega potencjalne zagrożenia użycia sztucznej inteligencji przez organy ścigania. Są to m.in. nierównowaga broni, nieuzasadniona inwigilacja czy prewencyjne aresztowania. Na dodatek, autorzy w odniesieniu do omawianego zagadnienia wyróżniają dwa rodzaje zagrożeń. Obie grupy zostały krótko opisane oraz podparte konkretnymi artkułami prawnymi, co rzutuje na rzetelność przytaczanych informacji. Co więcej, klasyfikują AI Act jako system wysokiego ryzyka i wyjaśniają odbiorcom jakie podmioty zaliczają się do organów ścigania wedle AI Act.

Następnie Witkowska i Zieliński kładą nacisk inne zagadnienia, takie jak na przykład transparentność stosowania AI w interakcjach z osobą fizyczną czy rolę AI w wykrywaniu tzw. deep fakeów. Oprócz tego, omawiają prawdopodobieństwo wykorzystywania sztucznej inteligencji do prognozowania lub oceny ryzyka zachowania przestępczego danej jednostki jak i wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji do zdalnej identyfikacji biometrycznej osób fizycznych w czasie rzeczywistym. Wyżej wymienione zagadnienia rozwijają pod kątem niebezpieczeństw i naruszeń. Na koniec, przytaczają czego AI nie jest w stanie dokładnie wykonać, na co mają wpływ możliwości AI, jakie budzi kontrowersje oraz podkreślają jaką postawę winni przyjąć ustawodawcy krajowi.

Podsumowując, artykuł autorstwa Katarzyny Witkowskiej i Sebastiana Zielińskiego został napisany w sposób odpowiedni, wyjaśniają czytelnikom rolę sztucznej inteligencji w wykrywaniu i ściganiu przestępstw, zwracają uwagę na zagrożenia z jakimi wiąże się użycie sztucznej inteligencji w świecie przestępczości. Całość tekstu napisana prostym, łatwym w odbiorze językiem dzięki czemu odbiorca artykułu zrozumie jego treść.

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz Gerd Altmann z Pixabay