Wiktor Ferfecki ‘’Pacjenci szpitali psychiatrycznych pozbawieni rzeczników. Brakuje pieniędzy’’, rp.pl, 28.07.2023

https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art38869501-pacjenci-szpitali-psychiatrycznych-pozbawieni-rzecznikow-brakuje-pieniedzy

Artykuł Wiktora Ferfeckiego przedstawia sytuację pacjentów szpitali psychiatrycznych, którym zmniejszyła się liczba osób dbających o przestrzeganie praw pacjenta.

Wiktor Ferfecki omawiając kwestie degresji rzeczników praw pacjenta przytacza informacje z różnych źródeł, w tym NIK-u czy opinie ekspertów. Dla przykładu, wyjaśnia kim są rzecznicy jako ważny element systemu w oparciu o wypowiedź prof. Błażeja Kmieciaka z uwzględnieniem jego opinii w tym temacie, co przybliża nas, jako czytelników do omawianego zagadnienia. Ponadto Ferfecki zauważa, iż przez wiele lat instytucja rzeczników zmagała się z problemami kadrowymi.

Autor powołuje się na sprawozdanie NIK, przytacza różnorodne dane liczbowe ukazujące fluktuacje rzeczników w ostatnich latach, co w rezultacie jak mówi NIK zagraża ciągłości wykonywania zadań na rzecz pacjentów psychiatrycznych i leczenia uzależnień„. Co więcej, autor umiejętnie przechodzi do przedstawienia opinii prof. Piotra Gałeckiego, konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii, który zwraca uwagę na problem dostępności rzeczników dla pacjentów w szpitalach. Jak twierdzi prof. Gałecki, od czasu powołania tej instytucji personel stale się kurczy. Oprócz tego, Ferfecki cytuje wypowiedź Biura Rzecznika Praw Pacjenta, z której wynika, iż doszło do ‘’reorganizacji pracy rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego’’. Wynika z tego iż Rzecznik Praw Pacjenta zmuszony był wprowadzić korektę polityki zatrudniania osób na ważne i odpowiedzialne stanowiska. Na koniec autor artykułu przywołuje zapewnienia Biura Rzecznika Praw Pacjenta co do poprawy liczebności kadr.

Podsumowując, Wiktor Ferfecki w swoim tekście przedstawił omówione wyżej zagadnienie w sposób merytoryczny, poruszył on wiele aspektów, powołał się na opinie specjalistów, co podkreśla rzetelność artykułu. Materiał napisany prostym, zrozumiałym językiem dzięki czemu dotrze do wielu odbiorców.

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 0,5/1

Ocena:4,5/5

Obraz Darko Stojanovic z Pixabay