Artykuł „Czarny scenariusz. Trwa największy od lat strajk scenarzystów” – Polityka 07.07.2023

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/2218162,1,czarny-scenariusz-trwa-najwiekszy-od-lat-swiatowy-strajk-scenarzystow.read?backTo=https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/2219928,1,aktorzy-dolaczaja-do-strajku-hollywood-od-dekad-nie-widzialo-takich-scen.read

Strajk scenarzystów rozpoczął się 2 maja i nic nie wskazuje, żeby miał się zakończyć w najbliższej przyszłości. Ma to znaczący wpływ na całą branżę filmową, która mierzy się z wzrastającą liczbą odwołanych produkcji i ogromnymi stratami pieniężnymi. Zgodnie z regułami strajku scenarzyści w jego trakcie nie mogą pisać, ani nawet udzielać konsultacji, dotyczących określonych produkcji filmowych.

Zaistniała sytuacja nie jest jednak czymś niespodziewanym, ponieważ konflikt pomiędzy scenarzystami a producentami Hollywood trwa już od dawna. Jednak postulaty tych pierwszych były ignorowane. Momentem przełomowym stał się okres pandemii, w trakcie którego wielu scenarzystów straciło pracę i środki do życia, co przy wzrastającej inflacji spowodowało gwałtowny ruch w stronę zmian. 

Do oczywistych postulatów należą podwyżki płac i polepszenie warunków pracy. Jednak w ostatnim czasie pojawiła się kolejna kwestia, wzbudzająca niemałe poruszenie w wielu zawodach, nie tylko branży scenarzystów. Mowa o sztucznej inteligencji. Główna obawa dotyczy wykorzystania wielu danych znajdujących się już w Internecie, które posłużyłyby jako baza do stworzenia nowych scenariuszy. Kolejną problematyczną kwestią w tej materii jest sfera praw autorskich, której granica została mocno zaburzona. Jak podkreślają scenarzyści walczą o przyszłość całego Hollywood.

Materiał Janusza Wróblewskiego został dobrze przygotowany pod względem merytorycznym. Autor dokładnie przedstawił całą sytuację, która ma obecnie miejsce w USA i pokazał jakie zdarzenia doprowadziły do tego momentu. Co więcej podał dane liczbowe, które zwiększają rzetelność artykułu. 

Język użyty w tekście był zrozumiały dla czytelnika i z łatwością wprowadzał go w temat. 

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz: https://pixabay.com/pl/users/12019-12019/ Pixabay