Artykuł ,,Nasza wspólnota nieczytania. Dlaczego Polacy wzięli rozwód z książkami? Będą konsekwencje” – Polityka 23.05.2023

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/2212166,1,nasza-wspolnota-nieczytania-dlaczego-polacy-wzieli-rozwod-z-ksiazkami-beda-konsekwencje.read

Artykuł Edwina Bendyka pokazuje sytuację polskiego czytelnictwa, którego stan od dłuższego czasu nie przedstawia się w pozytywnych barwach. Zgodnie z raportem Biblioteki Narodowej na 2022 rok, 34 proc. pytanych zadeklarowało przeczytanie co najmniej jednej książki. Dane z poprzednich lat podkreślają, że taka sytuacja nie jest niczym nowym dla polskiego czytelnictwa.

Autor w artykule bardzo przekrojowo przedstawia poruszany temat, pokazując sytuację czytelniczą Polski na tle innych państw m.in. Czech, Francji czy Ukrainy, w których czytelnictwo umacnia swoją pozycję. Badając zaistniałą sytuację, powołuje się na wielu ekspertów oraz porusza również aspekt historyczny, przedstawiając praktyki kształtujące się już w PRL. To one miały znaczący wpływ na obraz współczesnego czytelnika. Edwin Bendyk zwiększa merytoryczność swojego tekstu, powołując się w tej kwestii na słowa specjalisty, Zbigniewa Kozańskiego. 

Warto podkreślić przekrojowość problematyczną artykułu. Poza kwestiami historycznymi i geograficznymi, autor porusza również temat zmian cywilizacyjnych, mających znaczący wpływ na obecne formy źródeł informacji i na zmniejszenie się popularności tradycyjnego czytelnictwa. 

Autor materiału przywołuje konkretne dane liczbowe z ich źródłami: raporty Biblioteki Narodowej czy opracowań „Praktyk kulturalnych Polaków”. Co więcej, jak wcześniej zostało wspomniane, pokazując przekrojowość przedstawianego tematu, Bendyk powołuje się na głosy licznych specjalistów z różnych dziedzin nauki. Autor pokazuje w ten sposób swoje dokładne przygotowanie merytoryczne do artykułu. 

Materiał został napisany przystępnym, prostym językiem, dzięki czemu odbiorcy z łatwością przyswoją przedstawione fakty i zagadnienia. 

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz Lubos Houska z Pixabay