“Wróciłom ze szkoły” Aleksandra Szyłło, Gazeta Wyborcza, 15.09.2022

“Wróciłom ze szkoły” to wywiad z autorkami książki “Mów o mnie ono” – Joanną Sokolińską oraz Katarzyną Szydłowską-Kalukin. Aleksandra Szyłło porusza w wywiadzie kwestię niebinarności i szuka odpowiedzi na pytanie: dlaczego dzieci poszukują swojej płci?

Wywiad składa się z kompleksowych pytań, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niekomfortowe, zarówno dla rozmówców jak i dla czytelnika. Z jednej strony odbiorca dostrzega dociekliwość autorki materiału, która pomimo przygotowania do rozmowy wydaje się nieświadoma tematu, z drugiej strony widzi pełne spektrum profesjonalnych i rzeczowych odpowiedzi bohaterek wywiadu. Pytania, które padają w materiale, można zaliczyć do kategorii trudnych pytań. Takich pytań, z którymi zmaga się społeczeństwo, aby zrozumieć osoby poszukujące swojej tożsamości płciowej. Drogi, jaką muszą przebyć w trakcie poszukiwania tejże tożsamości i postępowania osób niebinarnych oraz tych, którzy znajdują się w pobliżu osób niebinarnych. Dzięki powyższemu czytelnik może utożsamić się z autorką rozmowy, poszukując odpowiedzi na nurtujące go pytania, a także uzyskać szczegółowe i pełne wiedzy oraz faktów odpowiedzi bohaterek wywiadu, które niezaprzeczalnie są specjalistkami w obszarze tytułowego tematu. 

Autorka materiału przywołuje konkretne dane ze źródłami dotyczące dysforii płciowej: cytując raport Szwedzkiej Rady Zdrowia i Opieki Społecznej, według „The Economist”, w Royal Childrens Hospital w Melbourne co oznacza doskonałe przygotowanie się do prowadzonego wywiadu oraz szczerość w prezentowaniu informacji i oddanie w stosunku do poruszanego obszaru tematycznego. Ponadto autorka cechuje się znajomością literatury, której autorkami są bohaterki wywiadu, co jeszcze bardziej podkreśla jej profesjonalizm. 

Wywiad przeprowadzony jest w atmosferze szacunku i akceptacji zarówno do osób, z którymi prowadzony jest wywiad jak i osób, których dotyczy poruszany temat, dzięki czemu czytelnik ma obszar do swobodnego przepływu myśli i wykształcenia się na ich podstawie swoich własnych poglądów.

Materiał został napisany prostym językiem, ze specjalistycznymi wtrąceniami, które są natychmiastowo tłumaczone, dzięki czemu każdy odbiorca może poznać i zrozumieć przedstawione zagadnienia.

Pomimo tego, że w wywiadzie pojawiają się niewygodne pytania, są one odzwierciedleniem głosu społeczeństwa. Materiał dzięki przedstawieniu dwóch płaszczyzn — takiej, która poszukuje odpowiedzi na trudne pytania i takiej, która szczegółowo, na podstawie badań i wiedzy własnej odpowiada na niełatwe pytania, przyczynia się do poprawy jakości debaty publicznej.  

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1 

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5