Mariusz Zawadzki „Na Ukrainie coraz więcej ofiar. Dlaczego giną cywile?”, polityka.pl, 19 marca 2022 r.

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/2158883,1,na-ukrainie-coraz-wiecej-ofiar-dlaczego-gina-cywile.read

Mariusz Zawadzki w swoim artykule podejmuje temat trudności związanych z obiektywną oceną liczby ofiar ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę. W kilku pierwszych akapitach autor opisuje obecną sytuację w atakowanym kraju, co stanowi wprowadzenie do poruszanej tematyki.  

Początek artykułu zawiera wiele informacji z przeszłości Władimira Putina takich jak m.in. jego aktywność w trakcie wojny w Czeczenii, czy opis innych operacji wojskowych, w których brał udział. Oprócz nagromadzenia dat i wydarzeń dostrzec możemy komentarze samego autora:

„Dlaczego Putin uwierzył, że ten śmiały plan się powiedzie? No cóż, wielu analityków na Zachodzie też w to wierzyło. A Putin, choć od 22 lat rządzi Rosją, ciągle ocenia otaczającą rzeczywistość z perspektywy byłego oficera KGB. Całe jego życie to specjalne operacje, w większości przypadków udane.”

Mariusz Zawadzki przechodząc do części dotyczącej ofiar obecnej wojny, z samego początku wysuwa tezę, że podawane w oficjalnych statystykach liczby są zaniżone. Następnie przybliża szereg argumentów odwołujących się do rzetelnych danych dotyczących ofiar wojny i zgonów nadprogramowych w tym m.in. analiz badaczy magazynu Lancet czy danych magazynu “The Economist”:

„Jak wyliczyli badacze z brytyjskiego magazynu „Lancet”, w Iraku w latach 2003–10 nadprogramowa śmiertelność wyniosła 600 tys.”

Artykuł Mariusza Zawadzkiego dostarcza odbiorcom sporą dawkę usystematyzowanej wiedzy dotyczącej aktualnej sytuacji za granicą Polski oraz rysu historycznego pozwalającego na wyciągnięcie własnych wniosków. Autorowi można jednak zarzucić drobne uwagi dotyczące tytułu artykułu, a także oddzielania komentarza od informacji. Głównej tematyce artykułu poświęconych zostaje jedynie 7 lapidarnych akapitów, podczas gdy wdrożenie czytelnika w główny cel tekstu zajmuje autorowi 12 akapitów. Kolejną kwestią jest przeplatanie w jednym akapicie zarówno komentarzy jak i informacji bez wyrazistego zaakcentowania opinii autora, którą czytelnik musi wyłuskać z materiału samodzielnie.

Tekst jednak odnosi się do wiarygodnych źródeł, zawiera wprowadzenie i informuje o aktualnym stanie wojny. Rzetelne wiedza o wydarzeniach ze świata, szczególnie w obecnym momencie jest niezwykle potrzebna. Mariusz Zawadzki poprzez wymianę imion i nazwisk okazuje również należyty szacunek wszystkim przywoływanym przez siebie postaciom. Omawiany temat jest interesujący i mimo dużej ilości danych liczbowych, są one skondensowane i przekazane w taki sposób, aby nie znużyć odbiorcy.

kryterium prawdy: 1/1

kryterium obiektywizmu: 1/1

kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 0,8/1

kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

kryterium zasadności tytułu: 0,7/1

Ocena: 4.5/5

Obraz: Hubert2T https://pixabay.com/pl/users/hubert2t-21236931/