Artykuł Dość „ucisku Polaków”. Paula ma więcej powodów, by zagłosować na Konfederację, Newsweek, 02.08.2023

https://www.newsweek.pl/polska/polityka/dosc-ucisku-polakow-paula-wybiera-konfederacje/b8qvz8s

W swoim tekście Agnieszka Żądło rozmawia i przybliża historie wyborców Konfederacji, pyta o powody głosowania na te partię. Jej rozmówcy to osoby w różnym wieku, o różnych zawodach, pochodzeniu i sytuacji życiowej. Z artykułu można wywnioskować dwa główne powody, dla których głosują na Konfederację: są to konserwatywne poglądy i liberalne czy wręcz libertariańskie podejście do spraw gospodarczych. Rozmówcy Agnieszki Żądło nie zgadzają się m.in. na zbyt wysokie (ich zdaniem) świadczenia socjalne, przymusowe opłacanie ZUS czy odejście od wartości chrześcijańskich. Warto zauważyć, że osoby te nie są bezkrytyczne w stosunku do popieranej przez nich partii: niektórym nie podobają się np. poglądy i działania Grzegorza Brauna, jeden z bohaterów mówi:

– Na Konfederację będę głosował, ale nie będę się cieszył. Wolałbym, żeby powstała jakaś normalna partia, która miałaby poglądy wolnorynkowe i broniła przedsiębiorców.

Ten ostatni aspekt, czyli pokazanie, że dla niektórych wyborców głos na Konfederację to głos na „mniejsze zło”, jest najważniejszą częścią tekstu, która sprawia, że artykuł ten jest ważny społecznie. Przedstawienie historii tych wyborców stanowi przyczynek do dyskusji o powodach głosowania na Konfederację. Taka pogłębiona dyskusja może prowadzić do osłabienia zjawiska polaryzacji w polskim społeczeństwie, oraz promować ideę szacunku do drugiego człowieka, w tym szacunku na forum publicznym. 

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz: https://pixabay.com/pl/users/ulleo-1834854/ Pixabay