Piotr Szymaniak ‘’Kierowcy mają mało czasu, żeby dochodzić roszczeń od Skarbu Państwa’’, Dziennik Gazeta Prawna, 1.08.2023

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/59100,1-sierpnia-2023/76514,Gazeta-Prawna/867903,Kierowcy-maja-juz-malo-czasu-zeby-dochodzic-roszczen-od-Skarbu-Panstwa.html

W artykule zatytułowanym „Kierowcy mają mało czasu, żeby dochodzić roszczeń od Skarbu Państwa” Piotr Szymaniak omawia sprawę kierowców, wobec których sąd orzekł środek karny jakim jest zakaz prowadzenia pojazdów wybranych kategorii, a starosta rozszerzył go na pozostałe kategorie.

W pierwszym segmencie tekstu Szymaniak wprowadza czytelnika do sprawy, krótko objaśnia na czym polega ów zakaz podając przykład jego zastosowania, zwraca również uwagę na przypadek w którym starosta lub prezydent miasta nie może wydać wtórnika prawa jazdy oraz wyjątek jaki przewidział ustawodawca w takiej sytuacji. Następnie autor objaśnia rolę starosty w okresie obowiązywania zakazu czy uprawienia w zakresie prawa jazdy. Co więcej, nawiązując do tematu zwraca uwagę na konsekwencje zaostrzenia wyroku sądu karnego w wyniku konstrukcji przepisów oraz powołuje się na opinię Trybunału Konstytucyjnego. Przytacza odpowiednie artykuły prawne, co zwiększa rzetelność przytaczanych informacji.

Szymaniak wzmiankuje również o przypadku zawodowego kierowcy, który wniósł skargę na wyrok sądu, który nałożył na niego pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów kat.B. Nadmienia, iż kierowca posiadał uprawnienia do prowadzenia pojazdów innej kategorii oraz omawia krótko decyzje sądu względem, odmowę organu administracji oraz opinię Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Autor tekstu mówi również o orzeczeniu TK, podkreśla zdanie sądu konstytucyjnego oraz tłumaczy, od czego zależy czas na wznowienie postępowania.

W kolejnych akapitach tekstu Szymaniak objaśnia jak liczyć termin na wznowienie postępowania. W tym celu powołuje się na wypowiedź dr. Michała Skwarzyńskiego – adwokata specjalizującego się w m.in. prawie drogowym oraz na zdanie mec. Iwony Wachel prowadzącej własną kancelarię w Rzeszowie. Uwzględnia ich wypowiedzi, w tym uwagi oraz ocenę sytuacji. Oprócz tego, autor tekstu skupia się wokół zagadnienia opłacalności skorzystania ze wznowienia postępowania cytując pogląd wyżej wspominanego mec. Skwarzyńskiego. Na koniec, Szymaniak porusza kwestie odszkodowania czy zadośćuczynienia, którego kierowcy mogą się domagać na podstawie podanego artykułu kodeksu cywilnego. Autor wyjaśnia, kiedy można żądać naprawienia szkody zgodnie z tym artykułem. Szymaniak sięga po kolejną opinię mec. Wachel, która tłumaczy, iż wyrok TK otwiera prawo do uzyskania odszkodowania na czas zatrzymania prawa jazdy, podkreśla indywidualność danego przypadku oraz jak rzadkie są przypadki, w których zadośćuczynienie może być realne. Przypomina, iż kierowca ma obowiązek udowodnić doznanie szkody na wskutek wadliwego przepisu.

Podsumowując, artykuł Piotra Szymaniaka omawia sprawę w sposób odpowiedni i rzetelny, dokonał adekwatnej oceny sytuacji, zapytał ekspertów, dokładnie przedstawił wyrok i podstawę prawną oraz końcowo podał, jak brzmi treść przepisu. Całość tekstu napisana łatwym w odbiorze językiem oraz utrzymany w porządku informacyjnym.

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 0,5 /1

Ocena: 4,5/5

Obraz NoName_13 z Pixabay