Marek Domagalski, Karina Knorps-Tuszyńska ‘’Stanowski kontra Bartosiewicz. Prawo cytatu odgrywa ważną rolę w tym sporze’’ rp.pl, 02.08.2023

https://www.rp.pl/internet-i-prawo-autorskie/art38892501-stanowski-kontra-bartosiewicz-prawo-cytatu-odgrywa-wazna-role-w-tym-sporze

W swoim artykule zatytułowanym Stanowski kontra Bartosiewicz. Prawo cytatu odgrywa ważną rolę w tym sporze’’ autorzy omawiają spór między Krzysztofem Stanowskim, a piosenkarką Edytą Bartosiewicz – mianowicie doszło do użycia fragmentów nagrania piosenki pt. ‘’Skłamałam’’ autorstwa Bartosiewicz przez Stanowskiego w swoim filmie na platformie YouTube pt. „Natalia Janoszek. The End’’ bez zgody piosenkarki. Jak możemy dowiedzieć się z artykułu, piosenkarka zaprotestowała i domaga się przeprosin.

Domagalski i Knorps-Tuszyńska skupiają uwagę czytelnika na kwestii przyzwolenia na wykorzystanie ów fragmentów w materiale. Przytaczają zatem konkretny artykuł prawny mówiący o prawie autorskim i prawach pokrewnych, warunek publicznego udostępnienia utworu tudzież wymogi prawa cytatu. Co więcej, autorzy powołują się na opinię radcy prawnego Anny-Marii Sobczak z Kancelarii Prawnej Staniszewcy & Wspólnicy, która podkreśla co umożliwia prawo cytatu, jak i jakie warunki należy spełnić, aby móc się na to prawo powołać.

W kolejnych akapitach tekstu, autorzy koncentrują się na zagadnieniu czy użycie przez Stanowskiego fragmentów piosenki Bartosiewicz było zgodne z prawem cytatu. Aby bardziej zagłębić się w temat, Domagalski i Knorps-Tuszyńska posługują się spojrzeniem radcy prawnego i rzecznika patentowego dr. Wojciecha Gierszewskiego z BG Kancelarii Prawno-Patentowej Wojciech Gierszewski, który to wyjaśnia, iż należy mieć uzasadniony powód do skorzystania z prawa cytatu oraz podkreśla przesłanki wskazujące na niespełnienie warunków korzystania z ów prawa. Ponadto zauważa również, iż nie można do końca wykluczyć możliwości użycia fragmentów piosenki do naruszenia dobrego mienia Edyty Bartosiewicz. Autorzy artykułu cytują wypowiedzi wyżej wspomnianej Anny-Marii Sobczak jak i Edyty Bartosiewicz, co wpływa na powagę i rzetelność omawianego tematu.

Na koniec, Domagalski i Knorps-Tuszyńska opierają się o wypowiedź adwokat Karoliny Nowalskiej, która mówi, iż prawo cytatu jest chętnie używane przez twórców, którzy trwają w przekonaniu, iż działalność twórcza nie może odbywać się w próżni i wymaga korzystania z sukcesu innych osób. Puentuje pouczeniem, iż należy korzystać jedynie z uwzględnieniem poszanowania praw autorów i z zachowaniem dobrych obyczajów.

Podsumowując, artykuł autorstwa Marka Domagalskiego i Kariny Knorps-Tuszyńskiej porusza tematykę prawa cytatu i praw pokrewnych. Jasno i klarownie przedstawiają sprawę, powołują się na opinie radców prawnych i konkretne artykuły prawne. Całość tekstu podzielona na spójne ze sobą podtematy jak i napisana prostym, zrozumiałym dla wielu odbiorców językiem.

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz succo z Pixabay