Krzysztof Kurosz: Prawa do cyfrowych influencerów i modelek, Rp.pl, 27.07.2023

https://www.rp.pl/opinie-prawne/art38854031-krzysztof-kurosz-prawa-do-cyfrowych-influencerow-i-modelek

Krzysztof Kurosz w swoim artykule podejmuje problem dotyczący praw do cyfrowych infuencerów i modelek. Jest to temat, który obecnie nie wzbudza ogromnych kontrowersji wśród polskich sądów własności intelektualnej, ponieważ nie cieszy się popularnością na szeroką skalę w Polsce. Natomiast autor w sprawny sposób porusza wszelkie kwestie dotyczące tematu w swoim artykule, ilustruje je konkretnymi przykładami owych influencerów, ale również wspomina domy mody, z którymi owe postacie współpracują. Przytacza również dane z badań dotyczące omawianego zagadnienia oraz wypowiedzi ekspertów.

Początkowo autor pochyla się nad branżą modową. Wymienia poszczególne domy mody, które nawiązały współpracę z cyfrowymi influencerami. Przedstawia jedne z najpopularniejszych wirtualnych postaci, a następnie płynnie przechodzi do następnego zagadnienia. Krzysztof Kurosz również porusza kwestie kontrowersji, które napotykają twórców owych gwiazd Internetu. Dzięki temu autor zawiera w swoim materiale zarówno pozytywne, jak i negatywne strony takiej działalności.

Dodatkowym aspektem wpływającym na rzetelność artykułu jest przybliżenie danych z badań przeprowadzonych przez Influencer Marketing Factory z 2021 r. Ma to realny wpływ na słowa autora, który mówi o tym, że wpływ wirtualnych influencerów na rynek jest istotny. W ten sposób Krzysztof Kurosz podpiera swoją wypowiedź źródłem zewnętrznym, co ma wpływ na wiarygodność przekazywanych informacji.

W następnych akapitach mamy styczność z prawem własności intelektualnej. Autor popiera swoje twierdzenia wypowiedziami ekspertów. Dodatkowo twórca materiału przytacza konkretny artykuł ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co pozwala na dokładniejsze wyklarowanie poruszanej kwestii.

Warto zwrócić uwagę na konstrukcję artykułu oraz łatwość przenikania zawartych treści. Krzysztof Kurosz początkowo skupia się w głównej mierze na pozytywnych cechach, korzyściach, ale i zagrożeniach jakie niesie ze sobą cyfrowy influencer. Natomiast w drugiej połowie materiału autor kładzie nacisk na zagadnienia prawne oraz powiązane z omawianymi postaciami komplikacje. Dzięki tak uporządkowanemu artykułowi występuje przejrzystość omawianych treści, które łatwiej jest czytelnikowi przyswoić.

Jednocześnie tekst napisany jest prostym językiem. Jest to pozytywną stroną artykułu, ponieważ będzie on łatwiejszy w odbiorze dla szerszego grona odbiorców.

Krzysztof Kurosz wykazuje rzetelne przygotowanie się do omawianego tematu. Autor przedstawił wszystkie istotne informacje. Wykazuje wiedzę na omawiany temat oraz podejmuje skuteczną próbę przedstawienia wszelkich ważnych aspektów czytelnikowi.

Podsumowując, Krzysztof Kurosz wykazuje rzetelne przygotowanie do stworzenia materiału, sprawnie oddziela informacje od komentarza. Całą pracę opiera na wyszukanych danych oraz nie stosuje praktyk manipulacyjnych. Zachowuje obiektywizm w podejmowanej tematyce.

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenie informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz Luis Wilker WilkerNet z Pixabay