Mózg nie ma płci. Jest tylko jedna istotna różnica między kobiecym a męskim, Newsweek, 28.07.2023

https://www.newsweek.pl/zdrowie-i-nauka/nauka/mozg-nie-ma-plci-roznice-miedzy-kobietami-i-mezczyznami/pwmxl5c

W artykule “Mózg nie ma płci. Jest tylko jedna istotna różnica między kobiecym a męskim” Katarzyny Burdy natrafiamy na zbiór informacji z zakresu badań nad ludzkim mózgiem. Autorka rozwiewa zakorzenione stereotypy poprzez przytoczenie opinii ekspertów oraz własnej wiedzy, co jest dobrym uzupełnieniem analizowanego problemu.

Katarzyna Burda swój artykuł rozpoczyna od zdania dotyczącego stereotypów kobiet i mężczyzn, które obejmują wykonywane przez te grupy aktywności. Autorka w ten sposób sprawnie przechodzi do kolejnego zagadnienia jakim jest przedstawienie wyników badań dotyczących orientacji w terenie w zależności od płci. Przytacza badanie dr. Marka Campbella i dr. Adama Totha z University of Limerick. Autorka szczegółowo wyjaśnia czytelnikowi na czym polegało owe badanie oraz jego rezultaty. Jednocześnie klaruje wszystkie niedopowiedziane kwestie dotyczące osiąganie lepszych wyników przez mężczyzn, wypowiedziami dr. Campbella. Katarzyna Burda sprawnie porusza się po poruszanych zagadnieniach oraz podpiera swoje twierdzenia o wiedzę zaczerpniętą od ekspertów.

W celu dalszego wyklarowania omawianego zagadnienia, autorka przytacza wypowiedzi kolejnego eksperta jakim jest dr Wojciech Glac z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, organizator Dni Mózgu na UG. Wybór takiej osoby zainteresowanej do swojego materiału zwiększa jego rzetelność, ponieważ autorka wybrała osobę, która jest wykształcona w dziedzinie, która mocno powiązana jest z tematem artykułu.

W następnym akapicie autorka Katarzyna Burda podpiera wyżej przytoczoną wypowiedź eksperta innym badaniem przeprowadzonym przez Stanford University. W ten sposób twórczyni jeszcze bardziej pokazuje rzetelność przygotowanego materiału oraz prawdziwość zawartych w nim informacji.

Cały artykuł opiera się w głównej mierze na różnicach pomiędzy mózgiem kobiety a mózgiem mężczyzny. Autorka płynnie przechodzi między poruszanymi zagadnieniami i z łatwością łączy je w spójną całość. Najczęściej swoje wypowiedzi podpiera wypowiedziami ekspertów w celu przekazania jak najbardziej sprawdzonych danych. Sprawnie oddziela informację od komentarza i nie manipuluje odbiorcą.

Materiał został napisany prostym językiem. Zawarta w artykule treść jest łatwa do przyswojenia dla szerszego grona odbiorców. Jest pełny naukowych faktów, natomiast dzięki doborowi słownictwa, przyswojenie tej treści nie będzie ciężkim wyzwaniem dla czytelników.

Katarzyna Burda wykazuje rzetelne przygotowanie do materiału. Autorka zawarła w nim wszelkie ważne informacje dotyczące omawianego zagadnienia i w sprawny sposób omawia je w swoim artykule. W tekście napotykamy wielokrotnie wypowiedzi ekspertów, dane z badań, co również odgrywa istotną rolę w tym materiale.

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenie informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz hainguyenrp z Pixabay