Artykuł “Przewodnik wyborczy. Co się wydarzy w polityce w najbliższych miesiącach?” Polityka, 18.07.2023

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/2219268,1,przewodnik-wyborczy-co-sie-wydarzy-w-polityce-w-najblizszych-miesiacach.read

Tekst Wojciecha Szackiego to pozycja obowiązkowa dla osób, które gubią się w meandrach terminów i dat związanych z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi w Polsce. Autor w jasny sposób tłumaczy m.in. kto decyduje o terminie wyborów, komu i dlaczego sprzyja krótsza kampania wyborcza, kto może rejestrować listy wyborcze. Dzięki przyjęciu założenia, że wybory odbędą się 15 października (takie głosy dochodzą z obozu prezydenta), Wojciech Szacki pokazuje konkretne daty, do których muszą zostać, między innymi, zarejestrowane komitety wyborcze czy listy wyborcze.

Autor poświęca też miejsce na dywagacje na temat tego, jak mogą zachować się potencjalne komitety wyborcze, np. czy Trzecia Droga weźmie udział w wyborach jako komitet koalicyjny (dla którego próg wyborczy to 8, a nie 5 procent), czy może jednak pod szyldem jednej partii, czy też rozpadnie się przed rejestracją. Rozważania Szackiego dotyczące możliwych scenariuszy dla różnych (potencjalnych) komitetów wyborczych są obiektywne, nie można stwierdzić, że dziennikarz sprzyja (lub chce zaszkodzić) któremuś z ugrupowań. Autor przedstawia też różne wersje wydarzeń po wyborach: kto może stworzyć rząd? W jakim terminie od wyborów rząd musi zostać utworzony? Co się stanie, jeśli w określonym czasie Sejm nie przegłosuje wotum zaufania dla premiera? Na te wszystkie pytania odpowiedź przygotował Wojciech Szacki.

Oprócz obiektywizmu, należy również pochwalić Wojciecha Szackiego za zwrócenie uwagi na rolę mediów publicznych w zbliżającej się kampanii. Autor przypomina czytelnikom o tym, że komitety wyborcze mają prawo (na 15 dni przed wyborami) do bezpłatnej emisji swoich spotów na antenach mediów publicznych, a TVP ma obowiązek zorganizować debaty wyborcze między przedstawicielami tych komitetów, które zarejestrowały swoje listy w całym kraju. Jest to ważne w kontekście obecnego upolitycznienia mediów publicznych, w których na co dzień promowany jest przekaz rządowy. 

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz: https://pixabay.com/pl/users/andibreit-2748383/ Pixabay