Artykuł L4 od psychiatry i łatka „psychola”. „Pożałowałam tej decyzji”. Polityka, 09.07.2023

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/2218666,1,l4-od-psychiatry-i-latka-psychola-pozalowalam-tej-decyzji.read

Z artykułu Marty Glanc możemy się dowiedzieć, dlaczego ludzie w kryzysie zdrowia psychicznego obawiają się proszenia lekarzy psychiatrów o wypisanie im L4. Poznajemy historie ludzi, których szefowie, pomimo wciąż rosnącej świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych, nie wykazali się zrozumieniem dla problemów swoich pracowników i „krzywo patrzyli” na zwolnienie lekarskie wypisane przez psychiatrę, co kończyło się nawet zwolnieniem z pracy. Bohaterowie artykułu opowiadają o stygmatyzacji, jaka wciąż może spotkać osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne, podkreślają też trudności, jakie spotykają osoby pracujące nie w oparciu o umowę o pracę, a np. na umowie zleceniu czy będące samozatrudnione, które niejednokrotnie nie mają prawa do L4 lub nie mogą sobie pozwolić na pójście na zwolnienie lekarskie ze względów finansowych.

W artykule pojawiają się też historie bardziej optymistyczne, opowiadane przez pracowników, którzy mieli szczęście spotkać bardziej wyrozumiałych czy empatycznych przełożonych, jednak widoczne jest, że są to raczej wyjątki potwierdzające regułę niż zasada. Marta Glanc przytacza również opinię eksperta-komentatora, psychiatry Sławomira Murawca, rzecznika prasowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Potwierdza on, że często pacjenci boją się prosić o L4 od psychiatry ze względu na obawy co do reakcji przełożonych, którzy niejednokrotnie podejrzewają pracowników o symulowanie problemów ze zdrowiem psychicznym. Ekspert podkreśla, że osoby, które mogą ze swoimi szefami otwarcie porozmawiać o swoich problemach bez ryzyka negatywnej reakcji, czują się ogólnie lepiej, dzięki czemu rzadziej spotykają ich kryzysy zdrowia psychicznego.

Artykuł należy docenić za kompleksowe podejście do tematu, m.in. poprzez pokazanie, że zaburzenia psychiczne i problemy z nimi związane mogą dotknąć każdego, niezależnie od płci, wieku czy wykonywanego zawodu czy pokazanie pozytywnych wzorców zachowań szefów, którym pracownik przekazuje L4 od psychiatry. Także wypowiedź eksperta jest zaletą artykułu Marty Glanc, gdyż udowadnia, że opisywany problem jest szeroki i dostrzegają go również psychiatrzy. 

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz: https://pixabay.com/pl/users/parentingupstream-1194855/ Pixabay