Artykuł „Kobiece zajęcie to pranie i gotowanie”. Dyskryminacja w sporcie ma się świetnie Newsweek, 20.07.2023

https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/kobiece-zajecie-to-pranie-i-gotowanie-dyskryminacja-w-sporcie-ma-sie-swietnie/h8v8p7y

Marcin Chłopaś pochyla się nad problemem dyskryminacji kobiet w sporcie, szczególnie w piłce nożnej. Za punkt wyjścia obiera niedawną sytuację z klubowych Mistrzostw Polski U-15 (drużyny do 15. roku życia), gdzie zwycięzcy turnieju chłopców otrzymali nagrodę 100 tysięcy złotych, z kolei zwyciężczynie w kategorii dziewczęcej – 10 tysięcy. Następnie autor porównuje m.in. nakłady Polskiego Związku Piłki Nożnej na piłkę męską i piłkę żeńską oraz to, jak prowadzone są zajęcia wychowania fizycznego w szkołach w zależności od płci.

W tekście przytoczone zostały fragmenty raportu „Chcemy świata bez podziałów”, przygotowanego przez fundację „Kosmos dla Dziewczynek” po zorganizowanej przez nią „Debacie Dziewczyńskiej”, w której wzięło udział 21 dziewczynek w wieku 10-12 lat. W czasie debaty dziewczynki opowiadały m.in. o tym, że ze względu na swoją płeć są gorzej traktowane na zajęciach w-f, gdzie chłopcy mają pierwszeństwo „zajmowania boiska”, a dziewczynkom wręcz odwodzi się od grania w gry zespołowe. Z raportu wynika również, że w wielu przypadkach to szkoła, nie rodzina, odpowiada za utrwalanie stereotypów płciowych.

Treść raportu „Chcemy świata bez podziału” pokrywa się w znaczącym stopniu z wynikami badań przeprowadzonych przez organizację Women in Football, na które również powołuje się Marcin Chłopaś. Zgodnie z tymi badaniami dwie trzecie kobiet pracujących w piłce nożnej doświadczyła dyskryminacji, a 80% twierdzi, że „miały w karierze przeszkody związane z płcią oraz doświadczyły stereotypów płciowych w piłce”.

Marcin Chłopaś w swoim artykule porusza ważny społecznie temat, jakim jest dyskryminacja kobiet w sporcie. Powołuje się zarówno na ekspertów oraz raporty eksperckie, jak i na doświadczenia osób, które takiej dyskryminacji doświadczyły na wielu pozycjach: rozmawia z Magdaleną Dembińską, trenerką i współzałożycielką mistrzowskiej drużyny Diamonds Academy, z Gabrielą Jankiewicz, jej zawodniczką, oraz z ojcem jednej z pozostałych zawodniczek, które za wygranie Mistrzostwa Polski otrzymały od PZPN-u nagrodę 10 razy mniejszą niż ich chłopięcy rówieśnicy. Dzięki tak szerokiemu przedstawieniu sprawy autor pokazuje, że poruszany przez niego problem dotyka wielu osób, nie tylko bezpośrednio zawodniczek, a powołanie się na dane pozwala potwierdzić obiektywizm, którym cechuje się autor. 

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz: https://pixabay.com/pl/users/milmascaras-7052687/ Pixabay