Artykuł „Wszyscy tak jeżdżą”. Pędzą po drogach jak szaleni, a kiedy zabiją kogoś na drodze, nie czują się winni. Newsweek 26.07.2023

https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/polskie-drogi-kierowcy-pedza-jak-szaleni-nie-czuja-sie-winni-gdy-kogos-zabija/vk20d19 

Karolina Rogalska w wywiadzie z Bartoszem Józefiakiem, autorem książki “Wszyscy tak jeżdżą” w dogłębny i sprawny sposób omawia zdarzenia drogowe oraz przyczyny niebezpiecznych sytuacji na ulicach.  Autorka skupia swoją uwagę na sprawcach wypadków, uzupełnia swoją wiedzę na bieżąco poprzez zadawanie określonych pytań rozmówcy. Dodatkowo do materiału dołączone są statystyki dotyczące owych zdarzeń, które są dobrym uzupełnieniem wywiadu, poparte źródłem zewnętrznym, co ma wpływ na jego rzetelność. 

Początkowo Karolina Rogalska pochyla się nad sprawą dotyczącą pierwszeństwa na drogach a relacją kierowca – pieszy. Podkreśla również, że zaczerpnęła ten wątek z wyżej wymienionej książki, co pokazuje zainteresowanie tematem z jej strony. Bartosz Józefiak odpowiedział na pytanie w sposób klarowny, wyraźnie zgadza się ze stwierdzeniem, że to najczęściej wina kierowców w kontekście wypadków z udziałem pieszych. Dzięki temu, Karolina Rogalska w sposób płynny przechodzi do kolejnego aspektu, jakim jest pokazanie swojego zainteresowania poprzez nawiązanie do odbytych rozmów Bartosza Józefiaka z innymi jednostkami, które miały bezpośredni wkład w odebranie życia drugiej osobie podczas zdarzenia drogowego. 

Pomiędzy poprzednimi dwoma aspektami w artykule pojawiają się dane z badań dotyczące wypadków na drogach. Ta informacja ma znaczący wpływ na pracę Karoliny Rogalskiej, ponieważ podkreśla słowa autora książki oraz to, że są to informacje poparte rzetelnym źródłem zewnętrznym. Statystyki zostały zaczerpnięte ze źródła jakim jest Polska Policja. 

W celu dalszego wyklarowania sytuacji na drogach, autorka porusza wątek nielegalnych wyścigów, które mają miejsce w większych i średnich miastach. Sytuuje to ten problem na wysokim poziomie, który świadczy o jego występowaniu w wielu miejscowościach, zarówno w stolicach wojewódzkich jak i na obrzeżach, gdzie liczba ludności jest również wysoka. Wykazuje ciekawość ze swojej strony poprzez zadawanie konkretnych pytań dotyczących tych przedsięwzięć. 

Karolina Rogalska podczas całego wywiadu płynnie przechodzi między poruszanymi zagadnieniami. Reprezentuje postawę osoby zainteresowanej zarówno treścią książki, jak i rzeczywistością, z którą mamy kontakt każdego dnia. Autorka pokazuje swoje przygotowanie do tematu oraz w sposób dogłębny stara się uzyskać informacje od eksperta. 

Materiał został napisany prostym językiem. Zarówno Karolina Rogalska jak i Bartosz Józefiak posługują się łatwym do przyswojenia, niewyszukanym słownictwem przez co artykuł jest łatwy w odbiorze dla szerszego grona odbiorców.

Warto zwrócić uwagę na łatwość przenikania treści, które porusza autorka. W tekście, Karolina Rogalska zarówno patrzy na kwestię zawarte w książce Bartosza Józefiaka, ale w tak płynny sposób prowadzi tok rozmowy, że bezproblemowo porusza się w sferze osobistych doświadczeń autora “Wszyscy tak jeżdżą” jak i również znajduje odniesienie do owych omawianych problemów w rzeczywistości społecznej. 

Kryterium prawdy: 1/1 

Kryterium obiektywizmu: 1/1 

Kryterium oddzieleni informacji od komentarza: 1/1 

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1 

Kryterium zasadności tytułu: 1/1 

Ocena: 5/5 

Obraz: https://pixabay.com/pl/users/larisa-k-1107275/ Pixabay