Artykuł „Na uczelniach nie ma dyskryminacji? Kobiety zamiast prowadzić badania rezerwują sale i tłumaczą dokumenty” Gazeta Wyborcza, 26.07.2023

https://wyborcza.pl/7,75398,30005096,kariera-zajmuja-sie-w-weekendy-portret-badaczek-z-europy-srodkowo-wschodniej.html

W swoim artykule Alicja Gardulska powołuje się na badania dr Anny Górska, dyrektorki Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Organizacjach w Akademii Leona Koźmińskiego, która rozmawiała z naukowczyniami na temat ich doświadczeń w pracy akademickiej. Z rozmów tych wynika, że Polska ma wciąż duży problem z seksizmem na uczelniach wyższych, szczególnie ze stereotypowym podziałem ról wśród naukowców. Rozmówczynie dr Górskiej opowiadały o tym, że niejednokrotnie są im przydzielane nadprogramowe, nieodpłatne zadania administracyjne, takie jak organizowanie konferencji naukowych czy tłumaczenie dokumentów. Z tego powodu kobiety mają o wiele mniej czasu i sił by skupić się na prowadzeniu badań naukowych, które są niezbędne do osiągania kolejnych awansów zawodowych. Problemem polskich uczelni jest też, według wypowiedzi przytoczonych w artykule, niesprawiedliwe rozdzielanie zajęć dydaktycznych – przydział ustalany jest na podstawie znajomości, często używany jest też argument, jakoby kobiety bardziej nadawały się do pracy ze studentami od mężczyzn, co również jest przejawem seksizmu.

Artykuł Alicji Gardulskiej jest ważny, ponieważ zwraca uwagę na problem, który niejednokrotnie jest bagatelizowany, z powodu, który podkreśla sama autorka: 

Kiedy zaczynała badania, od części profesorów słyszała, że są niepotrzebne, bo problemu nierówności płci na uczelniach dawno nie ma. W końcu mamy system oceny naukowców, oparty głównie na punktach za publikacje, więc szanse są równe. A liczba kobiet w nauce rośnie.

Teoretycznie więc w pracy naukowej mamy równość, ale badania dr Anny Górskiej pokazują, że teoria a praktyka to dwie oddzielne rzeczywistości. Wykorzystanie badań dr Górskiej, a więc doświadczeń naukowczyń z różnych polskich uczelni, które łączą podobne doświadczenia, uwiarygadnia artykuł i dodaje mu obiektywizmu. 

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz: https://pixabay.com/pl/users/jarmoluk-143740/ Pixabay