Artykuł „Kocia grypa: to idzie jak burza, a szanse przeżycia małe. Czy może zagrozić ludziom? – Polityka 05.07.2023

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/2218476,1,kocia-grypa-to-idzie-jak-burza-a-szanse-przezycia-male-czy-moze-zagrozic-tez-ludziom.read

Artykuł Agnieszki Sowy porusza niezwykle istotną sprawę ptasiej grypy, która z dnia na dzień staje się coraz groźniejsza. Mimo zagrożenia Państwowa Inspekcja Weterynaryjna nie podejmuje żadnych kroków w celu eliminowania niebezpiecznego wirusa. Spowodowane jest to kwestiami prawnymi, które umożliwiają działania inspekcji w zwalczaniu tego wirusa tylko i wyłącznie u ptaków. Wirus, który wywołuje tą chorobę jest znany już od dawna, jednak nigdy nie występował w takim natężeniu jak obecnie. W ciągu tygodnia potwierdzono aż 30 przypadków kotów, będących nosicielami wirusa ptasiej grypy. Prawdziwa liczba nie jest znana, ale jak twierdzi specjalista, dr Dawid Jańczak, może być ona znacznie większa niż się spodziewamy. Autorka powołuje się również na słowa prof. Piotra Rzymskiego z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, podkreślając wagę tego zjawiska na życie publiczne:

– Wystąpienie w jednym czasie tak wielu zakażeń wśród kotów to sytuacja stwarzająca ryzyko dla zdrowia publicznego – mówi prof. Piotr Rzymski, biolog medyczny i środowiskowy z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. – Pojawienie się wśród kotów domowych wirusa ptasiej grypy stwarza potencjalne ryzyko lepszej jego adaptacji do organizmu ssaków, w tym człowieka, który z kotem ma bardzo bliski kontakt, mieszka z nim, przytula go, głaszcze.

Mimo powagi sytuacji nie ma żadnych odgórnych wytycznych, a weterynarze i inni naukowcy zdecydowali się działać i odkryć przyczynę tak drastycznego wzrostu zachorowań na tą grypę wśród kotów. Aby otrzymać wiarygodne wyniki badań potrzeba jednak jednolitego zespołu z dostępem do dokładnych badań i próbek. To może choć trochę uspokoić właścicieli kotów i innych czworonogów. 

Materiał został przygotowany bardzo dokładnie, pokazując całą skalę problemu wraz z jego licznymi aspektami. Autorka powołuje się na wiele głosów istotnych w tej kwestii, od lekarzy i specjalistów do inspektorów sanitarnych. Pokazuj tym samym swój profesjonalizm dziennikarski, dając szansę wypowiedzi wszystkim stronom. 

Tekst został napisany bardzo zrozumiałym językiem, a wszystkie kwestie czy zagadnienia naukowe, medyczne zostały wyjaśnione, aby nie sprawiać czytelnikowi trudności.

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenia komentarza od informacji: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1 

Ocena: 5/5

Obraz: https://pixabay.com/pl/users/susannp4-1777190/ Pixabay