Artykuł „Sztuczna inteligencja nauczyła się oszukiwać. Czy zdemoluje rządy ludu? – Polityka 01.07.2023 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/2217116,1,sztuczna-inteligencja-nauczyla-sie-oszukiwac-czy-zdemoluje-rzady-ludu.read

Artykuł przedstawia jakich fundamentalnych zmian można się spodziewać po dynamicznym rozwoju sztucznej inteligencji w każdej dziedzinie życia. Ta rewolucja już posiada znaczący wpływ na kwestie polityczne czy społeczne, które mogą zmienić dotychczas obowiązujące zasady. Co więcej trudno przewidzieć konsekwencje działań nieodpowiednich osób, które mogą posiadać dostęp do zaawansowanych technologii. Aby podkreślić powagę sytuacji, Andrzej Lubowski w swoim tekście powołał się na książkę The Age of AI And Our Human Future, w której uczeni podkreślają brak jasno zdefiniowanej relacji pomiędzy ludźmi a sztuczną inteligencją, co może doprowadzić do całkowitej utraty kontroli.

W tekście poruszono również aspekt finansowy, który odgrywa znaczącą rolę dla przyszłości sztucznej inteligencji. Walka o wpływy w tej dziedzinie pomiędzy wielkimi firmami może spowodować odsunięcie rozwiązania problemów ludzkości, takich jak klimat czy kwestie zdrowotne, na dalszy plan. 

Artykuł jest bardzo przekrojowy i pokazuje wiele aspektów sztucznej inteligencji, od jej wpływu na demokracje, przez kwestie bezpieczeństwa i geopolityki, aż po regulacje prawne.

Andrzej Lubowski przedstawiając wieloaspektowy temat SI powołał się na wiele źródeł, takich jak literaturę, związaną z tą tematyką czy głosy wielu specjalistów, pochodzących z różnych państw. To pokazuje dokładne przygotowanie autora do napisania tekstu i duże zaangażowanie w celu jak najlepszego przedstawienie skomplikowanej tematyki, poruszanej w tekście.

Materiał został napisany prostym, zrozumiałym językiem. Tekst jest dobrze przemyślany, każdy poruszony aspekt układa się w całość, która jest przystępna dla czytelnika. Autor spełnił wszystkie kryteria, które gwarantują napisanie artykułu na wysokim poziomie dziennikarstwa. 

Kryterium prawdy:1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena ogólna: 5/5

Obraz: https://pixabay.com/pl/users/geralt-9301/ Pixabay