Artykuł „USA dopuszczają na rynek mięso in vitro. To historyczny moment” – Polityka 22.06.2023 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/2217092,1,usa-dopuszczaja-na-rynek-mieso-in-vitro-to-historyczny-moment.read

Po latach badań na rynku pojawiło się mięso pochodzenia in vitro. Oznacza to, że jest ono uzyskiwane ze specjalnych bioreaktorów. Co więcej nie szkodzi środowisku i jego produkcja nie powoduje cierpienia zwierząt. 

Mięso in vitro jest produkowane obecnie aż przez dwie firmy, Upside Foods i Good Meat. Spowodowane jest to decyzją Departamentu Rolnictwa USA, który oficjalnie po uzyskaniu zgody Agencji Żywności i Leków, wydał oświadczenie o wprowadzeniu tego typu mięsa w obieg. Zgodnie z opinią agencji nie istnieje żadne zagrożenie zdrowia czy życia wynikające ze spożywania produktów mięsnych, uzyskanych poprzez metodę in vitro. 

Produkcja odbywa się przy użycia specjalnie wydzielonych tkanek zwierzęcia, a cały proces podlega kontrolom Departamentu Rolnictwa.

Tak szybki proces wprowadzenia mięsa na rynek był możliwy dzięki dużym pokładom finansowym, które uzyskały obie firmy. Mięso in vitro ma szansę stać się produktem z dużym udziałem produkcji na rynku w dość krótkim okresie czasu. Już teraz wiele państw wkłada w ten proces znaczne sumy pieniędzy. Głównie są to państwa takie jak Izrael czy Chiny. W Unii Europejskiej stworzono Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, który ma się zajmować kontrolą i zgodą na dopuszczenie danych produktów na rynek. 

Materiał został bardzo dobrze przygotowany pod względem merytorycznym. Autor dokładnie przeanalizował cale zjawisko i wytłumaczył na czym ono polega. Co więcej powołał się na wiele danych liczbowych oraz badań naukowych z tej dziedziny. 

Tekst został napisany zrozumiałym językiem, więc czytelnicy nie mają problemu z przyswojeniem tematu. 

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenia informacji od prawdy:1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz: https://pixabay.com/pl/users/ritae-19628/ Pixabay