Artykuł „Wypalone pokolenie milenialsów. Problemu nie rozwiążą wakacje ani kolorowanki dla dorosłych” – Newsweek 18.06.2023

https://www.newsweek.pl/psychologia/wypalone-pokolenie-millenialsow-problemu-nie-rozwiaza-wakacje-ani-kolorowanki-dla/hvvkzqb

Artykuł Patrycji Sawickiej-Sikory przedstawia dynamicznie zmieniającą się sytuacje na rynku pracy, która konfrontuje się z wypaleniem zawodowym coraz większej liczby osób. Obecnie pojawiają się nowe zjawiska, które pokazują naglącą potrzebę zmian, spowodowaną coraz gorszym stanem psychicznym pracowników. 

Artykuł wskazuje, że głównym powodem tej sytuacji są rozczarowanie z pracy i brak oczekiwanego rozwoju. Czynnikiem pogarszającym stan psychiczny wielu osób jest brak nadziei na zmianę. Aby zapobiec tym negatywnym zjawiskom potrzebne są pewne modyfikacje, skupiające się na poprawie środowiska pracy, które powinno zapewniać dogodne warunki. 

W celu podkreślenia powagi następujących negatywnych zmian autorka powołała się na badania amerykańskiego raportu JOLTS (The Job Openings and Labor Turnover Survey). Z jego analiz jasno wynika, że sytuacja od poprzedniego roku pogorszyła się i wszystko wskazuje, że w ciągu kolejnych latach będzie można zauważyć wzrastający trend rezygnacji z pracy. 

Autorka powołując się na powyżej wymieniony raport, pokazuje swoje rzetelne przygotowanie do tematu i zaangażowanie w celu jak najbardziej dokładnego ukazania prawdziwego stanu obecnego rynku pracy.

Materiał został napisany prostym językiem, autorka użyła również wielu nazw własnych, określających zachowania pojawiające się obecnie na rynku. Pochodziły one z języka angielskiego i zostały przetłumaczone oraz dokładnie wyjaśnione, dzięki czemu każdy czytelnik może zrozumieć o co chodzi w danym zjawisku. 

Warto docenić również przekrojowość artykułu. W tekście autorka przedstawiła nie tylko obecne problemy związane ze stanem psychicznym pracowników, ale także możliwe sposoby na ich rozwiązanie, co miałoby pozytywny wpływ na działania biznesowe. 

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzieleni informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz Gerd Altmann z Pixabay