Artykuł „AI Act przegłosowany. Europosłowie odrzucili kontrowersyjne poprawki” – Newsweek 14.06.2023

https://www.newsweek.pl/zdrowie-i-nauka/nauka/ai-act-przeglosowany-europoslowie-odrzucili-kontrowersyjne-poprawki/9rp259h

Artykuł Katarzyny Burdy przedstawia dynamicznie rozwijającą się sytuację sztucznej inteligencji (AI), zwracając szczególną uwagę na coraz to częściej pojawiające się regulacje prawne. W ostatnim czasie głośno jest o AI Act, który stanowi pierwszy na świecie zbiór praw, które mają na celu kontrole działalności sztucznej inteligencji, żeby ta nie zagrażała m.in. prywatności.

Artykuł dokładnie wyjaśnia czym jest sztuczna inteligencja. Autorka powołuje się na wielu specjalistów z tej dziedziny nauki, dzięki czemu materiał jest rzetelny i stanowi dobre źródło informacji dla każdego czytelnika. Jedną ze specjalistek wypowiadającą się w materiale jest prof. Aleksandra Przegalińska, filozofka i ekspertka od nowych technologii, która opisuje proces działania AI:

– Nie dostaje od człowieka gotowych reguł jak zwykły program, tylko próbuje samodzielnie wyłapać wzorce i zrozumieć dane.  Na przykład program do rozpoznawania mowy albo tekstu nie dostaje listy wszystkich możliwych zdań, które ktoś może powiedzieć. Zamiast tego nauczył się rozumieć język na podstawie wielu godzin nagrań lub analizy tekstów w internecie.

Artykuł zwraca uwagę, że sztuczna inteligencja jest w stanie zmienić nasze życie. Już teraz widać jej wpływ w wielu dziedzinach życia, głównie tych zawodowych. W najbliższym czasie rynek pracy przejdzie rewolucje, tworząc wiele nowych zawodów, ale też usuwając dotychczas znane. 

Katarzyna Burda w swoim tekście przedstawia również zagrożenia, jakie mogą wyniknąć ze zbyt dużej wiary w działalność sztucznej inteligencji. To właśnie te negatywne skutki są powodem, dla których coraz więcej organizacji i władz tworzy różne uregulowania prawne. 

Materiał został przygotowany w sposób merytoryczny. Autorka poruszyła wiele aspektów, szeroko pojętej sztucznej inteligencji i przedstawiła każdy z nich w sposób klarowny dla odbiorców tekstu. 

Katarzyna Burda, jak już wcześniej wspomniano, powołuje się na specjalistów, zwiększając w ten sposób rzetelność swojego artykułu. 

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz wygenerowany za pomocą sztucznej inteligencji – serwis Dall-E po wpisaniu frazy „law” tj. „prawo”