Artykuł „Make love, not work” – Przegląd, 02.05.2023

https://www.tygodnikprzeglad.pl/make-love-not-work/

Artykuł przedstawia sytuacje młodego pokolenia w Ameryce, które pod wpływem wielu czynników zewnętrznych zmienia swoje poglądy na sprawy takie jak patriotyzm czy religijność, będące dotychczas kwintesencją amerykańskiego społeczeństwa. Pokolenia młodych Amerykanów wyróżniają się jednak bardzo praktycznym podejściem do sprawy edukacji, co spowodowane jest wczesnym planowaniem ścieżki kariery zawodowej, nawet już w czasach gimnazjum. Autorka tekstu potwierdza tezy zmiany młodego pokolenia, powołując się na sondaż przeprowadzony przez ośrodek badań opinii Uniwersytetu w Chicago, Wall Street Journal – NORC, który zauważył tą wzrastającą tendencje już od końca lat 90. XX wieku. 

Wyniki badań pogłębiły negatywne podejścia do najmłodszych generacji, przedstawiają je jako te najbardziej roszczeniowe i pozbawione tradycyjnych wartości. Wbrew słowom starszych pokoleń, najmłodsi są bardziej zaangażowani w walkę o ważne dla nich wartości czy godziwe warunki pracy i zarobki. Jednak mimo walki o lepsze jutro, nie można zapomnieć z czym mierzą się młodzi Amerykanie na co dzień. Mowa o ich wewnętrznym wypaleniu. Dynamicznie zmieniający się świat, coraz większe wymagania zawodowe, problemy pieniężne. Te ostatnie zaczynają się już od długów studenckich, które są zaciągane w celu samego rozpoczęcia uczelni wyższej. Te czynniki wpływają na przedwczesne wypalenie młodych generacji, co dosyć szybko może prowadzić do depresji czy nerwicy. Hasło nowych pokoleń make love, not work może stać się przełomowym momentem dla ich przyszłości. 

Artykuł został przygotowany z dużym zaangażowaniem autorki, która zebrała oficjalne dane liczbowe, ale również oparła tekst na rozmowach z przedstawicielami młodego pokolenia, które jest jego głównym bohaterem. 

Tekst jest bardzo przekrojowy i pokazuje wiele aspektów, które są powodem zmiany jaka zaszła w podejściu młodych pokoleń do życia i ich przyszłości. 

Materiał jest napisany zrozumiałym językiem, a autorka w wielu miejscach powołuje się na oficjalne dane liczbowe różnych uniwersytetów czy organizacji, czym zwiększa rzetelność całego artykułu.

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz: https://pixabay.com/pl/users/startupstockphotos-690514/ Pixabay