Joanna Podgórska “Krajobraz po zarazie. Popijanie, zajadanie, dresy. I kościoły coraz bardziej puste”

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/2203164,1,krajobraz-po-zarazie-popijanie-zajadanie-dresy-i-koscioly-coraz-bardziej-puste.read 3.03.2023

Artykuł Joanny Podgórskiej “Krajobraz po zarazie. Popijanie, zajadanie, dresy. I kościoły coraz bardziej puste” jest kompleksowym podsumowaniem zmian – i tego co zmianom nie uległo – po trzech latach od pierwszego zakażenia COVID-19 odnotowanego w Polsce. Autorka skupia się na najważniejszych elementach życia codziennego, na które wpływ mogła mieć pandemia. Kolejne aspekty autorka omawia w oparciu o różne badania, nie zapominając o podaniu ich źródła. Pojawiają się również opinie i wypowiedzi ekspertów, które są dobrym uzupełnieniem artykułu.

Tekst skonstruowany jest w czytelny sposób, autorka w każdej jego części analizuje kolejne aspekty życia post-pandemicznego. Już na wstępie rozmówcy autorki stawiają tezę, że COVID-19 nie był przełomem w kształtowaniu się nawyków Polaków, ich poglądów oraz decyzji. Taki pogląd prezentują cytowani redaktorzy “Pamiętników pandemii” – zbioru wspomnień, pisanych podczas pandemii. 

Pierwszym aspektem, na jakim skupia się Joanna Podgórska jest pogłębienie się nierówności społecznych. Chodzi tutaj przede wszystkim o nierówny dostęp do usług medycznych i cyfrowych. W tym temacie wypowiada się trójka ekspertów: współredaktorzy “Pamiętników pandemii” – Mateusz Mazzini i Małgorzata Łukianow oraz socjolog prof. Tomasz Szlendak. Ten ostatni odnosi się do trudności w bliskich relacjach międzyludzkich, w tym w związkach i małżeństwach.

Kolejnym tematem, opisywanym przez autorkę artykułu jest wzrost kompetencji cyfrowych i upowszechnienie się nowych trybów pracy: zdalnej oraz hybrydowej. W tym kontekście również wypowiada się prof. Szlendak. Warto zaznaczyć, że Joanna Podgórska wskazuje zarówno pozytywne, jak i negatywne strony zmian dokonujących się w formach pracy.

Dalej tekst gładko przechodzi do problemu zdrowia psychicznego. Autorka wskazuje na to, że pojawianie się zaburzeń psychicznych, to jeden z najczęściej wymienianych skutków pandemii. Odwołuje się przy tym do innego tekstu POLITYKI. W tym miejscu Joanna Podgórska przytacza również dane z badań naukowców z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Analizowane wyniki dotyczą zachorowań na depresję i stany lękowe, ale również ilości prób samobójczych. Autorka przywołuje wypowiedzi ekspertów, między innymi psychologa dr Radosława Kaczana z warszawskiego SWPS.

Kolejnymi ekspertami są ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock – prof. Cezary Szczylik, który zwraca uwagę na problemy onkologiczne, wynikające ze zmniejszonej rejestracji zachorowań na nowotwory podczas pandemii. Jego zdanie podziela inna ekspertka, dr hab. Joanna Didkowska, kierowniczka Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie.

Następnym tematem podejmowanym w artykule jest zmiana kultury picia alkoholu spowodowana pandemią – według raportu “Alkohol w Polsce”, na który powołuje się autorka spada ilość spożywanych alkoholi niskoprocentowych, a wzrasta wysokoprocentowych. Te dane interpretuje Krzysztof Brzózka, były prezes Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W tym samym rozdziale Joanna Podgórska bierze na warsztat również nawyki żywieniowe Polaków. Okazuje się, że coraz więcej dzieci ma nadwagę i otyłość. Wynika to z kolejnego raportu, tym razem przeprowadzonego przez Instytutu Matki i Dziecka. W tekście znajduje się również fragment rozmowy z Joanną Kołodziejczak, współwłaścicielką firmy Love on the Snow, szyjącej elegancką bieliznę z wełny merynosów. Zwraca ona uwagę na zapotrzebowanie na większe rozmiary ubrań. Problem z nadwagą i otyłością dotyczy często dzieci i młodzieży szkolnej, o czym opowiada autorce Maciej Bartosz, nauczyciel WF i wicedyrektor szkoły podstawowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Joanna Podgórska zwraca również uwagę na odpływ wiernych z kościołów. Posiłkuje się danymi opublikowanymi przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego za 2021 r. Autorka zdaje sobie sprawę z tego, że dane mogą być nieaktualne – badanie prowadzone było podczas pandemii, co również zaznacza w artykule.

Przedostatnim elementem, opisywanym w tekście jest przenoszenie się Polaków z kin na platformy streamingowe w domach. Autorka odnosi się do badań przeprowadzonych przez ARC Rynek oraz do rozmowy z Tomaszem Jagiełło – prezesem Helios SA.

Na koniec Joanna Podgórska wskazuje na zmiany w modzie, które stały się zauważalne po okresie pandemii. Wyjaśnia, że mimo luźniejszego stylu ubioru i powrotu mody vintage, fast fashion cieszy się nadal olbrzymią popularnością. W tym rozdziale autorka odwołuje się zarówno do okładek tygodników modowych, memów dotyczących posła Patryka Jakiego, jak i opinii ekspertki – Marii Szaj, szefowej działu stylizacji miesięcznika „Twój Styl”.

Artykuł zakończony jest krótkim podsumowaniem, wskazującym na to, że niektóre skutki pandemii mogą być jeszcze przed nami. 

Należy pochwalić autorkę przede wszystkim za mnogość poruszanych tematów, obiektywizm i zachowanie spójności tekstu. Artykuł opatrzony został dużą ilością badań i wypowiedzi ekspertów, co jest jego dużą wartością dodatnią.

kryterium prawdy: 1/1

kryterium obiektywizmu: 1/1

kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1

kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz Silviu on the street z Pixabay