„Willa plus. Publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS. Lista”, TVN24GO, 31.01.2023

https://tvn24.pl/premium/willa-plus-dotacje-ministra-przemyslawa-czarnka-na-zakup-nieruchomosci-6709936 

Justyna Suchecka i Piotr Szostak w artykule „Willa plus. Publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS. Lista” na TVN24GO opisują aferę znaną pod nazwą „Willa+”. Autorzy rozpoczynają tekst od wyjaśnienia, w jaki sposób przekazywanie nieruchomości i działek dla organizacji związanych z PiS lub katolickich i prawicowych fundacji, było prawnie możliwe. Opisują działanie konkursu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”, dla którego zwycięzców minister Przemysław Czarnek przeznaczył 400 mln złotych.

W swoim artykule Suchecka i Szostak wskazują, że dotacje otrzymało 41 organizacji. Natomiast w tekście mowa jest o 12 przypadkach, w których beneficjenci kupią lub wybudują nieruchomości z publicznych pieniędzy.

Najobszerniejszym i najważniejszym fragmentem artykułu są opisy kolejnych nieruchomości lub działek i organizacji, które je otrzymały. Autorzy zadali sobie trud poznania historii budynków, które przedstawiają w tekście. Znajdziemy również dokładne wyliczenia i statystyki: metraż każdej nieruchomości, jej opis, adres, sumę dotacji i czas, po jakim budynek będzie można przeznaczyć na cele komercyjne – przejdzie on na własność beneficjenta. Każdy przypadek opatrzono estetyczną infografiką zawierającą między innymi zdjęcia obiektów. Przy niektórych miejscach dodatkowo Suchecka i Szostak zadbali o materiały wideo lub screeny z portali sprzedażowych, na których widać rzeczywistą cenę nieruchomości. 

Redaktorzy przybliżają również charakter organizacji, które otrzymały dotacje i ich historię. Pochwalić należy próbę kontaktu z każdym podmiotem, który skorzystał na konkursie. Większość nie udzieliła jednak odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Przy wszystkich danych, statystykach i opisach autorzy zachowują spójność tekstu i jego wyraźny charakter, miejscami felietonistyczny i humorystyczny. Dzięki temu, mimo poważnego tematu i długości artykułu – czyta się go szybko i przyjemnie.

W podsumowaniu artykułu pojawiają się wypowiedzi posłanek KO, które komentują aferę. Głos otrzymali również eksperci: Różę Rzeplińską z Mam Prawo Wiedzieć, która kwestionuje legalność przekazania dotacji oraz prawnika i aktywisty Krzysztofa Izdebskiego z Open Spending EU Coalition i Fundacji Batorego, który twierdzi, że proceder mieści się w granicach prawa i może być wykorzystany przez beneficjentów. Redaktorzy próbowali skontaktować się również z MEiN, jednak nie otrzymali odpowiedzi.

Kryterium prawdy: 1/1 

Kryterium obiektywizmu: 0,8/1 

Kryterium oddzieleni informacji od komentarza: 1/1 

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1 

Kryterium zasadności tytułu: 1/1 

Ocena: 4,8/5

Obraz Peter H z Pixabay