Artykuł Więcej niż złoto. „Szwedzkie odkrycie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa surowcowego Europy” Tygodnik Sieci, 22 stycznia 2023

https://wpolityce.pl/tygodniksieci/631124-wiecej-niz-zloto-bezpieczenstwo-surowcowe-europy 

Na terenie Szwecji odkryto złoża metalu ziem rzadkich. Mogą mieć one znaczący wpływ na kierunek rozwoju gospodarki europejskiej, ponieważ mogą być wykorzystane m. in. do produkcji turbin wiatraków czy baterii. Rozwój technologii spowodował, że owe metale należą do jednych z najbardziej pożądanych. Już teraz wykorzystują je Chiny, które posiadają pod swoją kontrolą ok. 55% całej światowej produkcji. Wykorzystują to również w dominacji nad Stanami Zjednoczonymi. Dlatego odkrycie szwedzkie ma znaczące znaczenie dla przyszłości gospodarczej Europy. 

Zanim rozpocznie się proces wydobywania tych złóż minie jeszcze sporo czasu. Należy uzyskać wiele zgód, a trzeba wspomnieć, że takie działania mogą zagrozić hodowli reniferów i w ogólnym sensie mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. W tekście, aby potwierdzić tę tezę powołano się na słowa prezesa szwedzkiej kompanii górniczej LKAB, Jana Mostroema.

Materiał został rzetelnie przygotowany, autor podał wszystkie niezbędne informacje, wprowadzające czytelnika w temat. Język użyty w tekście jest zrozumiały i nie sprawia czytelnikowi problemu w jego zrozumieniu Jednak autor pod koniec artykułu nie zachował zasady obiektywizmu dziennikarskiego. W ostatnim zdaniu użył sformułowania „ekofanatycy”, czym przedstawił swoje zdanie na temat działalności tych osób i nie oddzielił prywatnego komentarza od informacji. Co więcej powyższe sformułowanie chcarteryzuje się negatywnym wydźwiękiem i może zostać odebrane jako brak szacunku w stosunku do określonej grupy. 

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 0.8/1

Kryterium oddzielenia komentarza od informacji: 0.9/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 0.8/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 4.5/5

Obraz:  https://pixabay.com/pl/users/wilhei-883152/Pixabay