Artykuł „Służby chcą o nas wiedzieć jeszcze więcej. A rząd wie, że polskie przepisy są niezgodne z prawem UE„ – Pawła Kubickiego i Sławomira Wikariaka – Dziennik Gazeta Prawna 09.01.2023

https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8629754,sluzby-dostep-do-danych-przepisy-prawo-ue.html

Artykuł przedstawia jak wygląda sytuacja przepisów o retencji danych obywateli w Polsce. Według autorów, zgodnie z od lat obowiązującym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) polskie prawo jest niezgodne z europejskim. Fakt niezgodności z prawem jest potwierdzony opinią, sporządzoną przez podsekretarz stanu w KPRM ds. Unii Europejskiej, Karolinę Rudzińską.

Jednak mimo oficjalnej niezgodności z prawem unijnym, polski rząd zdecydował się na przyłączenie m.in. firm obsługujących usługi e-mail lub komunikatory w proces retencji danych. W artykule autorzy powołują się na wielu specjalistów, co zwiększa wiarygodność tekstu i umożliwia w klarowny sposób objaśnić czytelnikowi wagę poruszanego problemu. Jednym ze specjalistów, pojawiającym się w artykule, jest Wojciech Klicki, prawnik z Fundacji Panoptykon, który przedstawia do jakich konsekwencji może doprowadzić obecne działanie rządu:

– Ta zmiana drastycznie zwiększy ilość danych, do których w niekontrolowany sposób będą miały dostęp służby. Wystarczy przypomnieć sobie aferę związaną z Pegazusem, by zobrazować skalę możliwych nadużyć.

Orzecznictwo TSUE podkreśla, że jakikolwiek dostęp do danych komunikacyjnych powinien być kontrolowany przez niezależne organy i możliwy tylko w ściśle określonych przypadkach. Zgodnie z artykułem aby uniknąć stwierdzenia nieprawidłowości polskiego prawa z tym unijnym należy stworzyć nową ustawę, która spełnia warunki prawne TSUE i zrezygnować z poszerzenia możliwości kontrolowania danych obywateli.

Autorzy tekstu rzetelnie przygotowali materiał, zbierając do niego sporo teoretycznych informacji. Jak już wspomniano w artykule pojawiają się wypowiedzi specjalistów np. prawników, co pozwala dokładnie wyjaśnić pewne skomplikowane zagadnienia tekstu. Co więcej autorzy użyli dosyć przystępnego języka, dzięki czemu kwestie, które mogą sprawiać wrażenie zawiłych, stają się klarowne dla czytelników. W tekście widać rozróżnienie komentarza autorów od rzetelnego przedstawienia informacji.

Kryterium prawdy: 1/1
Kryterium obiektywizmu: 1/1
Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1
Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1
Kryterium zasadności tytułu: 1/1
Łączna ocena: 5/5

Obraz Gerd Altmann z Pixabay