“Śmierć i Margarita” Paweł Reszka, Polityka, nr 17, 20.04-26.04.2022

Artykuł Pawła Reszki “Śmierć i Margarita” to chwytająca za serce opowieść o rodzinie, która doświadczyła wojny w najgorszym tego słowa znaczeniu. Materiał przedstawia historię, w której ojciec wraz ze swoją żoną oraz dwójką dzieci próbują uciec z państwa, na którego terenie toczy się wojna. 

Autor porusza w swoim tekście problem, z jakim zmagają się obywatele Ukrainy. W rzetelny sposób przedstawia historię jednej z rodzin, zawierając w materiale daty i godziny wydarzeń, nazwy ulic oraz miast. Dzięki takim faktom czytelnik w dokładny sposób może prześledzić chronologię wydarzeń i w ten sposób dogłębnie zrozumieć i przeanalizować poruszany temat. 

Pierwsze co rzuca się w oczy odbiorcom materiału to poruszające, realistyczne zdjęcia z miejsca zdarzenia. Do artykułu zostały również dołączone fotografie ludzi, którzy bezpośrednio związani są ze zdarzeniem oraz zdjęcia osób poszkodowanych. Zaznaczyć należy, że prezentacje wizualne zamieszczone w materiale nie przedstawiają osób lub miejsc w skrajnie dobry, lub skrajnie zły sposób — są rzeczywiste, neutralne. Dzięki temu odbiorcy mogą sami podjąć decyzję, w jaki sposób postrzegać przedstawiony obraz zdarzenia. 

Podkreślić należy również, że w materiale pojawia się stosunkowo dużo cytowań osób powiązanych bezpośrednio ze zdarzeniem, co podkreśla autentyczność przedstawianej historii. Ponadto osoby cytowane, wymienione są z imienia i nazwiska przy zachowaniu odpowiedniego dla bohaterów szacunku — zarówno bezpośrednio do osób, jak i do wydarzenia, które opisują, co jeszcze bardziej podkreśla rzetelność i etykę dziennikarską, którą posługuje się autor. 

Twórca materiału pomimo tego, że umieścił w nim cytowane fragmenty wypowiedzi bohaterów, umieścił pomiędzy nimi swoje komentarze, które opatrzone są zdrową neutralnością. Neutralnością, której nie należy mylić z obojętnością:

Jest sporo kamer. Na miejsce ekshumacji ma zaraz przyjechać sama prokurator generalna, Na przedzie biały Ford – Sasza za kierownicą, Rita i dzieciaki skuleni z tyłu, Rosjanie unikali bocznych dróg, czekały tam na nich zasadzki – kilku terytorialsów z granatnikami załatwiało czołg i rozpływało się między zabudowaniami.

Dzięki tej operacji na główny plan wysuwa się historia rodziny, a osoba dziennikarza zanika, jest w tle. 

Paweł Reszka swoim brutalnie szczerym artykułem przedstawia rzeczywisty obraz wojny. Prezentuje prawdę dotyczącą działań zbrojnych, które zawsze odbijają się przykrym echem na cywilach. Historią jednej rodziny składania do przemyśleń swoich odbiorców i przez jej pryzmat wskazuje, aby te przemyślenia należały do holistycznych.

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1 

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz Оксана Марчук z Pixabay