Ryszarda Socha „Za zasłoną milczenia. Zabójca prezydenta Adamowicza przed sądem” polityka.pl 28 marca 2022 r.

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/2160155,1,za-zaslona-milczenia-zabojca-prezydenta-adamowicza-przed-sadem.read

Ryszarda Socha w swoim artykule podejmuje temat procesu sądowego w sprawie zabójstwa Prezydenta miasta Gdańska – Pawła Adamowicza. Autorka skupia się na braku wyroku dotyczącego tragedii, która miała miejsce w 2019 roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Tytuł artykułu nawiązuje w całości do tekstu, zachęca czytelnika do przeczytania treści artykułu bez wprowadzania w błąd. 

Pierwsza część artykułu poświęcona jest opisowi zdarzenia, co ma za zadanie przypomnieć czytelnikom poruszany temat. 

W kolejnych akapitach autorka skupia się na różnicach w opiniach powołanych zespołów biegłych w zakresie psychiatrii. Odbiorcy dzięki przedstawionym, odmiennym diagnozom mogą poznać oraz przeanalizować szczegóły postępowania, co daje czytelnikom swobodę w odbiorze tekstu. 

Ryszarda Socha w swoim artykule przywołuje liczne cytaty, posługuje się dokładnymi datami, opisuje różne perspektywy, zarówno z sali sądowej przybliżając zachowanie oskarżonego i porównując je w czasie – od rozpoczęcia postępowania karnego do teraz, jak i odwołując się do wypowiedzi rodziny prezydenta Pawła Adamowicza czy rodziny oskarżonego, co dostarcza czytelnikowi całościowy ogląd na opisywane wydarzenia, w tym pozwala na zdobycie dokładnych informacji o aktualnym etapie, na którym znajduje się proces sądowy. 

Jedyne co można zarzucić Autorce, to krótkie odwołanie się do nieoficjalnych źródeł:  „Nieoficjalnie wiadomo, że według tego zespołu (tu: zespołu biegłych powołanych przez sąd w drugiej kolejności) Stefan W. kierował się fobią wobec PO” Pomimo tego, że oskarżony publicznie wygłosił swoje poglądy polityczne w trakcie trwającego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, o czym Ryszarda Socha wspomina na początku swojego tekstu,  Autorka przypisała to stwierdzenie, do opinii specjalistów powołując się na nieoficjalne źródło, którego nie można zweryfikować i ustalić czy tak naprawdę istnieje. 

Tekst jednakże oparty jest o autentyczne wypowiedzi, które można zweryfikować w innych źródłach masowego przekazu, przedstawia perspektywę różnych stron konfliktu, oraz opinie biegłych czy stanowiska prokuratury. Autorka artykułu okazuje szacunek do przedstawionych postaci w tekście poprzez wymienienie ich z imienia i nazwiska oraz przywołanie pełnionych funkcji czy podanie tytułów naukowych. 

Ryszarda Socha porusza niezwykle ważny temat w sposób interesujący dla czytelnika. Obecny etap, na którym znajduje się proces dotyczący zabójstwa prezydenta Adamowicza, nie może przejść bez echa, Autorka artykułu jest tego świadoma, dlatego podaje szczegółowe informacje o przebiegu rozprawy do opinii publicznej, zwracając uwagę, że istotność wyroku oraz bezustanne komplikacje wahają się na szali sprawiedliwości.

Kryterium prawdy: 0.9/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenia opinii od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 4,9/5

Obraz: https://pixabay.com/pl/users/williamcho-1724357/