Artur Radwan i Patrycja Otto „Szkoły gotowe tylko na zamknięcie. Jak będzie wyglądać nauka od 1 września?” Dziennik Gazeta Prawna z dnia 3 sierpnia 2020 r.

 

Obecna sytuacja pandemii koronawirusa wywołała dużą dezorientację zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Szczególnie poważnym problemem okazała się edukacja w naszym kraju. Rząd zadecydował o tym, aby zamknąć placówki oświatowe i przenieść naukę na tryb zdalny. Ta metoda nauczania wywołała falę negatywnych opinii, gdyż okazała się nie lada wyzwaniem. Przy okazji tego zagadnienia chcielibyśmy wyróżnić artykuł Artura Radwana oraz Patrycji Otto pt. „Szkoły Gotowe tylko na zamknięcie. Jak będzie wyglądać nauka od 1 września?”, który szczegółowo analizuje kwestię zamknięcia szkół z wyłączeniem stronniczego zachowania.

Na początek chciałabym jednak wspomnieć o postanowieniach Ministra Edukacji z dnia 05.08.2020r. dotyczących kwestii, których zresztą będą omawiać przy okazji wskazanego artykułu – zamknięcia szkół od 1 września. Minister Edukacji przekazał informację o tym, że uczniowie wrócą do szkół. Myślę, że to dla wielu szokująca decyzja, zważając na fakt, iż zarażenia koronawirusem wzrastają, aczkolwiek możliwe, iż wielu rodziców a zapewne też nauczycieli jest z tego powodu zadowolona – to oznacza mniej pracy dla nich w domu. Przy okazji podjęcia tej decyzji Minister Edukacji wyodrębnił najważniejsze wytyczne, do których muszą się stosować wszyscy nauczyciele jak i uczniowie. Mianowicie nie będzie obowiązywało noszenie maseczek przez uczniów natomiast obowiązkiem jest zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do placówki. Ponadto należy regularnie czyścić pomieszczenia, zachować podstawowe zasady higieny, utrzymywać dystans społeczny oraz dezynfekować wszystkie sprzęty na salach gimnastycznych. Nie należy wymieniać się przyborami szkolnymi między uczniami, dzieci nie powinny również zabierać do szkoły zbędnych rzeczy. Na sam koniec warto dodać, iż rząd podjął decyzję o dopuszczeniu trzech wariantów nauki, które wówczas mogą być wybrane przez dyrektorów danych placówek. Są nimi tradycyjna forma kształcenia, mieszana forma kształcenia oraz zdalne kształcenie.

Przejdźmy już jednak do początkowych rozważań dotyczących wybranego przeze mnie artykułu. Artur Radwan i Patrycja Otto uciekają się od zajmowania którejś ze stron tzn. prawicy lub lewicy – piszą oni o problemie, z jakim zmaga się obecnie polski naród, czyli z możliwością zamknięcia szkół. Ponadto dodają, że wzrasta ilość zachorowań na koronawirusa:

O tym, czy po wakacjach uczniowie wrócą do stacjonarnej nauki, rząd zdecyduje dwa, a nawet tydzień przed zakończeniem wakacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) rozważa różne rozwiązania, ale jak dotąd nie przedstawiono żadnych konkretów. Tymczasem chorych z każdym dniem przybywa i nadejście drugiej fali epidemii staje się bardziej realne.

Następnie przywołują oni nowy pomysł związany z nauką zdalną, mianowicie chodzi tutaj o system dualno-hybrydowy. Miałby on na celu podział klasy na grupy tak, aby w Sali nie było zbyt wiele osób. Zaraz po wstępie o tego typu systemie nauczania autorzy przywołują komentarz dyrektora z Kadry Kierowniczej Oświaty, co jest oznaką rzetelności artykułu – autorzy starają się pokazać za pomocą wypowiedzi różnych ważnych osób, iż informacje, które podają są rzetelne i wiarygodne.

Czytamy także , iż będą wszczęte prace nad planem działania, jeśli chodzi o naukę zdalną, gdyż jest to kluczowe, tym bardziej, iż nauka z domu jest wyzwaniem dla uczniów jak i nauczycieli a więc dobra strategia jest wskazana. I ponownie przywołany zostaje komentarz, mający na celu uwiarygodnienie omawianego tematu, a mianowicie czytamy wypowiedź radcy prawnego , który wspomina, iż w Niemczech system dualno-hybrydowy został już kiedyś zastosowany:

Taki system wprowadzono w niektórych landach w Niemczech.

W artykule wymienione zostają również obawy związane z różnymi problemami, jeśli chodzi o naukę zdalną np. z kwestią tego czy rodzice zgodzą się na takie rozwiązane lub czy dla nauczycieli nie będzie to zbyt duże obciążenie pracą. Autorzy uwypuklili również problem związany z nie do końca odpowiednią podstawą programową w polskich szkołach – powinna ona być znacznie okrojona, gdyż przy trybie zdalnego nauczania jest ona po prostu zbyt obszerna. Mowa tu o tym, iż podstawa powinna zostać opracowana na wypadek drugiej fali pandemii, ale niestety jak na razie nie zostały podjęte żadne związaną z tą kwestią działania, o czym powiedział Tomasz Malicki, profesor oświaty wicedyrektor Technikum Nr 2 w Krakowie:

Niestety, nie poznaliśmy nawet założeń w tym zakresie. A przecież siatka godzin lekcyjnych musi być pomniejszona, jeśli uczniowie nie wrócą do szkoły. Wszystkie te regulacje powinny już obowiązywać.

Poza zmianami, jakie powinny być wprowadzone, co do podstawy programowej pojawia się również problem związany z brakiem regulacji dotyczących podjęcia nauki zdalnej. Jeśli decyzja się nie pojawi to wówczas może nastąpić zamknięcie szkół. I tutaj pojawia się kolejny raz wyraz rzetelności, oraz wiedzy autorów, gdyż przytaczają oni paragraf z kodeksu prawnego, dotyczący spraw bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, na którego podstawie zamknięcie szkół mogłoby nastąpić.

Taka możliwość jest już obecnie na podstawie par. 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69 ze zm.).

Na samym końcu artykułu zostaje pokazana czytelnikom infografika dotycząca obecnych wytycznych epidemicznych w szkołach – co się bardzo ceni, gdyż przekazywanie informacji poprzez grafikę jest niezwykle efektywne, jeśli chodzi o przyswajanie wiedzy. 

Podsumowując artykuł jest godny przeczytania i polecenia. Dotyczy on bieżących spraw mających obecnie miejsce w Polsce. Jest to jedna z najważniejszych kwestii dla polskiego narodu gdyż dotyczy poważnej sprawy, jaką jest nauka. Uważam, że artykuł po pierwsze bardzo rzetelnie opisał zaistniałą sytuację, po drugie informacje zostały podane bez zbędnych komentarzy, po trzecie wykorzystanie wypowiedzi ważnych osób takich jak prawnicy, dyrektorzy to duży plus, gdyż świadczy o wiarygodności artykułu, po czwarte przywołanie artykułu z kodeksu prawnego oraz wykonanie infografiki to również wyraz zaangażowania w pracę nad artykułem, ale także zadbania o odbiorcę, po piąte tytuł jest jak najbardziej zasadny do treści artykułu i po szóste najważniejsze, króluje w nim bezstronność! Autorom gratulujemy wykonania bardzo dobrej pracy.

Kryterium prawdy: 1/1
Kryterium obiektywizmu: 1/1
Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1
Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1
Kryterium zasadności tytułu: 1/1
Łączna ocena: 5/5