Agnieszka Kwiatkowska, „Najważniejsi europejscy przywódcy w Poznaniu. Prezydent Duda: Bałkany Zachodnie nie mogą brać udziału w biegu, w którym nie widać mety”, Gazeta Wyborcza Poznań z dnia 5 lipca 2019 

Portal Dobrzy Dziennikarze powstał po to aby doceniać przykłady rzetelnego dziennikarstwa nie tylko w ogólnopolskich wydaniach mediów, ale również na szczeblu lokalnym, szczególnie gdy – tak jak widać poniżej – analizowany materiał podejmuje istotne politycznie tematy. Postanowiliśmy wyróżnić artykuł Agnieszki Kwiatkowskiej z kilku powodów.

Po pierwsze, materiał ma zdecydowanie charakter informacyjny. Odpowiada w sposób wyczerpujący na podstawowe pytania, które każdy rzetelny artykuł zawierający informacje powinien zawierać tj. Kto? Co? Gdzie? Kiedy? Jak? Dlaczego? Autorka relacjonuje wydarzenia w sposób bezstronny, nie formułując w tekście ocen lub komentarzy. W warstwie informacyjnej powstrzymuje się również od uszczypliwości bądź ocennych przymiotników.

Po drugie, artykuł w większości składa się z wypowiedzi Prezydenta Andrzeja Dudy i Premiera Mateusza Morawieckiego oraz parafraz ich słów. Świadczy to o rzetelnym przytaczaniu słów oraz dokładności pracy dziennikarki. Realizowana w ten sposób jest również zasada prawdy, zgodnie z którą wydarzenia powinny być relacjonowane bez zniekształceń.

Podkreślał, że Polska była i będzie orędownikiem rozszerzania Unii Europejskiej. – Bałkany to integralna część Europy. (…) Mówię to świadomie, jako prezydent kraju, który korzysta z unijnych środków i w przyszłości będzie musiał się tymi środkami podzielić z nowymi członkami – podkreślał prezydent.

Po trzecie, autorka wyjaśnia kontekst polityczny niektórych wypowiedzi, co jest dowodem na dbałość o dobro odbiorcy. W ten sposób dziennikarka ułatwia czytelnikom zrozumienie doniosłości niektórych wypowiedzi.

Odniósł się również do decyzji o odsunięciu rozpoczęcia rozmów negocjacyjnych między Unią a Macedonią Północną i Albanią, mimo że kraje te spełniły postawione wcześniej przez wspólnotę warunki, m.in. przeprowadziły reformy sądownictwa, a Macedonia Północna zdecydowała się na zmianę nazwy, by unormować stosunki z Grecją.

Po czwarte, dziennikarka w pełni respektuje zasady dotyczące tytułowania polskich wyższych urzędników państwowych. Niejednokrotnie bowiem zdarza się w przekazach medialnych, że celem obniżenia rangi danej osoby przedstawia się ją po raz pierwszy wyłącznie z nazwiska bądź bez użycia odpowiedniego tytułu (szczegóły w opracowanym przez nas raporcie – https://bit.ly/2UDpit2). W omawianym tekście jednak tego rodzaju uchybienia nie mają miejsca.

Pewne wątpliwości budzi w nas jedynie sposób sformułowania tytułu. Jest on pewnego rodzaju niedopowiedzeniem, które bez kontekstu (który naturalnie pojawia się później, w treści artykułu) może prowadzić do nieuprawnionych wniosków. Bałkany Zachodnie nie mogą brać udziału w biegu, w którym nie widać mety – stwierdzenie to nie jest jednoznaczne i równie dobrze może świadczyć o nieprzychylnym nastawieniu (odnośnie wstąpienia Bałkan Zachodnich do Unii) Andrzeja Dudy, co nie jest zgodne z prawdą.

Podsumowując:

kryterium prawdy: 1/1
kryterium obiektywizmu: 1/1
kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1
kryterium szacunku i tolerancji: 1/1
kryterium zasadności tytułu: 0,5/1